Organisation och ledning

Länsförsäkringar Skaraborg har 131 403 (2022) kunder, alltså en kundrelation med mer än var tredje Skaraborgare, vilka var och en i snitt har fyra kundengagemang hos oss. Bolaget ägs lokalt av våra försäkringstagare.

Bolaget är marknadsledande inom försäkringar för såväl privat, lantbruk som företagssegmenten. Marknadsandelarna är höga och har ytterligare stärkts, särskilt bland nya kunder till banken som växer kraftigt.  

Antal anställda är 214 st. (2022)

 Antal kunder  2022 2021
 Bank 45 795 44 583
 Livförsäkring 31 208 31 045
 Sakförsäkring 108 284 108 843

Styrelse och företagsledning

Vår styrelse och företagsledning jobbar med att se till att Länsförsäkringar Skaraborg blir så bra som möjligt - för din skull.

 • Henrik Gallus - Styrelseordförande
 • Johan Granqvist
 • Marie Gustavsson
 • Christina Jörhall
 • Magnus Karlsson
 • Jerker Wetterteg
 • Cecilia Widegren
 • Oskar Larsson - Personalrepresentant
 • Fredrik Kylén - Personalrepresentant

 Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen under kontaktpersoner

 • Jonas Rosman: Vd
 • Marie Andersson: Ekonomi- och finanschef
 • Johan Kullander: Vice VD. Chef Företag & Lantbruksmarknad
 • Ulf Lindholm: Skadechef
 • David Seiving: Kommunikation- och utvecklingschef
 • Dag Wennlund: Chef Privatmarknad
 • Pernilla Östberg: HR-chef

Du hittar kontaktuppgifter till företagsledningen under kontaktpersoner

Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt
Organisationsnummer 566000-6866
Box 600
541 29 Skövde
E-post: info@LFskaraborg.se