Vi hjälper dig med juridiska tjänster inom ekonomisk familjerätt

Ibland finns det situationer där det är viktigt att det finns juridiska avtal för att det ska vara ordning och reda i den familjerättsliga situationen. Då finns vi för våra kunder.

Vi hjälper dig med juridiska tjänster inom ekonomisk familjerätt

Hur ser din familjesituation ut?

 1. Äger du din bostad?

 2. Är du sambo?

 3. Har du barn?

  Barn som inte är gemensamma med sambo/make/maka?

 1. Har du gett eller vill ge gåva till barn?

 2. Har du önskemål om att ditt arv ska fördelas på annat sätt än enligt lag?

 3. Vill du skydda dina barns arv?

Om svaret är JA på någon av ovanstående frågor, då rekommenderar vi att du bokar tid för genomgång med någon av våra jurister.

Det finns också en del vanliga familjesituationer då vi rekommenderar att du bokar tid för genomgång med någon av våra jurister.

 1. Makar med särkullbarn

  Särkullbarn har rätt till arv direkt efter sin förälders bortgång.

 2. Sambor som har barn

  Sambor ärver inte varandra.

 3. Sambor som äger sin bostad

  Sambor ärver inte varandra.

 4. Sambor köper bostad och lägger in olika andelar av kontantinsatsen .

  Konsekvenser av bodelning.

 5. Föräldrar och barn lånar ihop till något, ex bostad

  Lån eller gåva? Rättviseperspektiv mellan syskon.

 6. Olika ägarandelar, ej 50 % var

  Konsekvenser av bodelning.

 1. En äger bostaden, båda står för lånen

  Konsekvenser av bodelning.

 2. Du vill ge bort någonting; fastighet, lägenhet eller andra tillgångar.

  Skydda gåvotagaren.

 3. Du vill att ditt arv ska fördelas på annat sätt än enligt lag

  Testamente formkrav.

 4. Du vill skydda dina barns arv

  Testamente formkrav.

 5. Du vill själv bestämma vem som ska företräda dig.

  Om du blir varaktigt nedsatt på grund av varaktig sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande kan du hjälpa dig med en Framtidsfullmakt.

Låt våra jurister hjälpa dig

Claes Agduhr och Ewonne Käkelä är jurister hos oss på Länsförsäkringar Skaraborg och ger dig råd och hjälp. För tidsbokning kontakta 0500 777 000.

    

Vi erbjuder dig många juridiska tjänster

Oavsett var i livet du befinner dig kan det ibland vara bra att få råd och hjälp av en jurist. Vi har listat de vanligaste här.

Genom att skriva ett testamente säkerställer du hur du vill att dina tillgångar delas efter det att du har avlidit. Det är viktigt att alla formkrav är uppfyllda för att det ska vara giltigt.

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en eller flera personer som ska företräda dig om du i framtiden på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter. Det är viktigt att alla formkrav är uppfyllda för att det ska vara giltigt.

Ett äktenskapsförord tydliggör vad som är enskild egendom efter ingått äktenskap. Enskild egendom delas inte vid skilsmässa. Ett äktenskapsförord blir giltigt då det registrerats hos Skatteverket.

Ett samboavtal kan förhindra oönskade privatekonomiska konsekvenser vid separation eller dödsfall. Genom att skriva samboavtal går det att undvika många fallgropar

När gemensamt boende ska köpas och olika stora insatser läggs in i affären bör man skriva ett internt skuldebrev. Detta för att reglera den ekonomiska fördelningen mellan köparna vid en försäljning

Bodelning kan ske både under äktenskapet eller vid skilsmässa. Vi kan hjälpa till med avtal kring det.

Bouppteckningen ska upprättas efter att någon har avlidit för att utreda dödsbodelägarkrets, efterarvingar samt dödsboets tillgångar och skulder.