Bolagsstyrning

Här kan du läsa om vår bolagsordning och vad årsstämman fyller för funktion.

Fastställd av Kungl. Maj:t den 26 april 1842. I Bolagsordningen regleras vårt tillstånd att sälja försäkring. Här finns också verksamhetsregler, samt regler för ägar- lednings- och demokratifrågor.

Årsstämman

Årsstämman är Länsförsäkringar Skaraborgs högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Årsstämman för 2023 äger rum den 17 april 2024.

Klicka här för att läsa mer om bl.a 

 • Årsredovisningar för aktuellt år samt tidigare år
 • Rapport om solvens och finansiell ställning
 • Bolagsstyrningsrapport
 • Redogörelse för ersättningar

Granskningsförfarande

Vi är noga med att det är rätt därför har vi flera kontrollinstanser.  

 • Aktuariefunktion enligt Finansinspektionen
  • Lei Sun
 • Riskhanteringsfunktion enligt Finansinspektionen
  • Rasmus Nilsson, konsult från Periculo AB
 • Regelefterlevnadsfunktion enligt Finansinspektionen
  • Emmelie Birgerson Harbom
 • Internrevisionsfunktion enligt Finansinspektionen
  • Jonas Gerdin
 • Auktoriserad revisor utsedd av bolagsstämman
  • Nilla Rocknö med team från Grant Thornton

Läs mer om hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt GDPR.