Återvinning av miljöfarligt avfall

Genom ett återvinningsavtal med JRAB har du möjlighet att få skrot och miljöfarligt avfall hämtat på gården till ett förmånligt kundpris. Förutom att du gör miljön en tjänst, kan du få marknadsmässigt betalt för skrotet. Vad du betalar och hur hämtningen går till hittar du på denna sida.

Återvinning av miljöfarligt avfall
Tider för anmälan och hämtning i Jönköpings län

 • Sista anmälningsdag 16 april 2023
 • Hämtning vecka 17-23

Så anmäler du hämtning

Du som har en lantbruks- eller gårdsförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping kan anmäla hämtning av miljöfarligt avfall.

Om du inte använder det digitala anmälningsformuläret så kan du både mejla blanketten till lf@jrab.se eller skicka den med post till:

JRAB
Box 498
551 16 Jönköping

Kontakta JRAB:

 • Mejla lf@jrab.se 
 • Ring 0393-126 43 (mån-fre kl. 8-16)

Läs mer på deras webbplats.

Vad du betalar och behöver veta

Länsförsäkringar Jönköping betalar hälften av din kostnad (50% av 1 430 kr exklusive moms) för upphämtning av miljöfarligt avfall. Om du vill få skrot upphämtat är din kostnad 1 470 kr exklusive moms (skrotersättning ej inkluderad). Dina kostnader för att få lagenlig dokumentation administrerad är 260 kr per hämtning exklusive moms.

Du väljer själv om du vill få miljöfarligt avfall och/eller skrot upphämtat. Läs mer nedanför för närmare detaljer. 

Återvinningsavtalet innebär att Länsförsäkringar Jönköping betalar halva din kostnad för destruktion, återvinning och transport av miljöfarligt avfall.

Transportkostnaden är 1 430 kr exklusive moms och du betalar hälften av det. 

Skrotet du lämnar ger dig en intäkt efter avdrag för transporten. Överskottet betalas ut när insamlingen är avslutad. Skrotersättningen beräknas på ett genomsnittligt pris under hämtningsperioden i länet.

Om du vill att vi tar hand om ditt skrot betalar du en transportkostnad på 1 470 kr exklusive moms. Minsta mängd som hämtas är 500 kg.

I november 2020 trädde en ny lag i kraft som innebär att en mer omfattande dokumentation behöver skickas in till Naturvårdsverket. Detta är inget du behöver tänka på eftersom dokumentationen ingår i tjänsten. Du sparar inte bara tid och arbete. Det är en trygghet att JRAB hanterar allt enligt gällande regelverk. 

Den admininstrativa kostnaden är 260 kronor per hämtning, exklusive moms.

Eftersom Länsförsäkringar Jönköping är ett lokalt bolag samarbetar vi med miljöcertifierade JRAB (Jönköpings Renhållnings AB), en entreprenör som är verksam i Jönköpings län. JRAB hämtar ditt avfall och transporterar bort det under ordnade former.

Att tänka på vid hämtning

Läs gärna igenom nedanstående punkter för att underlätta hämtningen. 

 • Fri höjd och bredd ska vara 4,5 x 4,5 meter.
 • Vändplats med radie om minst 15 meter.
 • Broar och vägar ska klara en fullastad lastbil (25 ton).
 • Tänk på att underlaget måste klara av en tung lastbil. Vid regn kan marken/åkern bli för mjuk. 
 • Skrot får inte ligga under en telefon- eller elledning då kranen inte kan lyfta fritt. 
 • Placera skrotet på en lättåtkomlig plats. Tänk på att plocka bort saker i närheten som inte ska med eller kan komma till skada. 
 • Meddela vilka typer av farligt avfall och mängder som finns vid hämtningen.
 • Det farliga avfallet ska vara ihopsamlat på en plats, skyddat mot nederbörd och lätt åtkomligt för lastbilen. Placera gärna avfallet innanför port där JRAB kan lägga ner bakgavel.
 • Avfallet ska vara åtkomligt även om ni inte är hemma. Meddela oss annars i tid om lämplig dag. Vid avsering per telefon eller sms, lämna ett nummer som JRAB kan nå dig på under dagtid. 
 • Omemballering/överpumpning av trasiga eller läckande emballage ingår inte i tjänsten. Kontakta JRAB för diskussion om åtgärdsförslag.
 • Vid hämtning tar vi med oss emballagen. Fat/container töms inte på plats.
 • Om det farliga avfallet inte är samlat kan chauffören neka att ta med avfallet alternativt debitera extra tid för samling/lastning.
 • Oljerelaterat avfall – spillolja, hydraulslang, oljefilter, torktrasor.
 • Färgrelaterat avfall – färg, lim, sprayflaskor.
 • Bekämpningsmedel.
 • Mediciner.
 • Stickande/skärande avfall.
 • Blybatterier.
 • Ljuskällor – lampor/lysrör.