Lätt lastbilsförsäkring

En försäkring anpassad för lätta lastbilar

Räkna & köp lätt lastbilsförsäkring

Exempel ABC123
För att ge dig rätt pris behöver vi ditt person- eller organisationsnummer
Så behandlar vi personuppgifter
 • Maskinskador ersätts upp till 8 år eller 12 000 mil
 • Assistans dygnet runt vid driftstopp
 • Krishjälp efter trafikolycka
Informationen gäller för Länsförsäkringar

Om försäkring för lätt lastbil

Vår försäkring för lätt lastbil finns i tre nivåer: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter personskador och skador på annans egendom.

Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din lastbil som till exempel brand-, glas-, stöld, maskinskada och elektronik samt assistans vid bärgning, räddning, rättsskydd och kris. Med en helförsäkring får du även skydd för vagnskada exempelvis vid skador på din lastbil vid trafikolycka, även om felet är ditt. 

Vilken försäkring som passar dig beror bland annat på åldern och värdet på din lastbil. Har du en ny lastbil rekommenderar vi att du skaffar en halvförsäkring om din lastbil har så kallad vagnskadegaranti. När vagnskadegarantin går ut bör du ha en helförsäkring. En bil som är byggd för och huvudsakligen används för persontransport ska försäkras med en vanlig bilförsäkring.

Med tilläggsförsäkringen MER kan du utöka skyddet för din lastbil exempelvis om du behöver tillgång till hyrbil.

Helförsäkring eller halvförsäkring: Vad är skillnaden?

Om trafikförsäkring

Tänk på att

Du måste försäkra din lastbil samma dag du köper den, den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

Räkna och köp lätt lastbilsförsäkring

Är du företagare eller har åkeriverksamhet?

Gå till företagssidan för lätt lastbil

Helförsäkringen täcker skador inuti hästtransporten

Vagnskadeskyddet i helförsäkringen ersätter även skador som hästar orsakat inne i släpet (om en säkerhetsbom är monterad).


Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Självrisk Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Trafik
Personskador och skador på andras egendom. 
1 000 kr* (3 500 kr eller 10, 20 eller 40 procent av prisbasbeloppet för juridisk person) Ja Ja Ja

Brand
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

1 800 kr Ja Ja  
Glas
Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.
1 500 kr, laga stenskott 200 kr Ja Ja  
Stöld
Om din lastbil blir stulen eller om du får inbrott i bilen. 
1 800 kr** Ja Ja  
Assistans och räddning
Bärgning, räddning och bogsering om lastbilen får driftstopp, som till exempel punktering. 
1 500 kr Ja Ja  
Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  

Maskinskada och elektronik
Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för lätta lastbilar som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer.

3 000 kr upp till 6 000 mil, 5000 kr upp till 10 000 mil, 7 000 kr upp till 12 000 mil Ja Ja  

Kris
Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk Ja Ja  

Allrisk
Ersätter om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i förarkupén för lätta lastbilar som är högst åtta år gamla.

 1 000 kr

 Ja  Ja  

Vagnskada
Skador på din lastbil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när lastbilen transporteras på båt eller tåg.

3 000 kr/5 000 kr (du väljer självrisk)*

(3 000 kr/5 000 kr eller 10, 20, eller 40 procent av prisbasbeloppet för juridisk person)

Ja    

 * Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

**Om din lastbil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Vad påverkar priset på din lätta lastbilsförsäkring?

Varje lastbilsägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

 • Fabrikat, typ och årsmodell
 • Din ålder
 • Var du bor
 • Hur mycket du kör lastbilen
 • Vilken självrisk du väljer
 • Vilka tilläggsförsäkringar du väljer

Gäller försäkringen för lätt lastbil utomlands?

Vår försäkring för lätt lastbil gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. De länder som är anslutna hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Trafikförsäkringen gäller dessutom alltid i hela världen för skador som ett svenskregistrerat fordon orsakat.

Att köra utomlands med din lastbil

Trafikförsäkringsföreningens webbplats


Tilläggsförsäkringar

MER-försäkring

Med denna tilläggsförsäkring kan du få ersättning för hyrbil om din lätta lastbil skulle gå sönder eller bli stulen. Om du krockar med ett djur, eller om någon skulle förstöra din lätta lastbil, är självrisken lägre än om skadan ersätts av vagnskadegarantin.

Försäkringen betalar till exempel:

 • Hyrbil under reparationstiden i upp till 60 dagar
 • 75 procent av kostnaden för en hyrbil
 • Kontant ersättning på 100 kronor per dag istället för hyrbil
 • Sänkt självrisk och ersättning om du krockar med ett djur eller vid skadegörelse, även om du bara har en halvförsäkring


Viktig information om försäkring för lätt lastbil

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.


Frågor & svar

 • Försäkringar

  Ja, det gör den. Din försäkring för lastbil gäller i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. Vilka länder som ingår kan du läsa om på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon.

 • Försäkringar

  Nej, det behöver du inte. Transportstyrelsen meddelar oss att du sålt den och vi avslutar då din försäkring. De pengar som blir över, den outnyttjade premien, betalar vi tillbaka till dig.

 • Försäkringar

  Du ställer av din lastbil hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och om du har en halv- eller helförsäkring gör vi om den till en avställningsförsäkring som innehåller brand, glas, stöld, rättsskydd och eventuellt vagnskadeskydd. Har du enbart en trafikförsäkring blir din försäkring vilande tills du ställer på den igen.

 • Försäkringar

  Du ställer på din lastbil hos Transportstyrelsen. De skickar ett meddelande till oss och vi ger då din lastbil samma omfattning på försäkringen som du hade innan du ställde av den.

 • Försäkringar

  Enligt Trafikskadelagen är lastbilens ägare skyldig att ha den trafikförsäkrad (om den inte är avställd). Trafikförsäkringsföreningen tar ut en avgift av lastbilens ägare för den tid som lastbilen är oförsäkrad.

 • Försäkringar

  Om felet till olyckan är ditt ersätter trafikförsäkringen, som är obligatorisk, skadorna på det andra fordonet och personskador på dig och övriga inblandade. Har du en helförsäkring ersätter försäkringen även kostnaden för skadorna på din lastbil. Om det är det andra fordonet som orsakat olyckan ersätter det fordonet trafikförsäkring skadorna på dig och din lastbil.

 • Försäkringar

  Ja.

 • Försäkringar

  Om du har en halv- eller helförsäkring får du ersättning för kostnader om den blir stulen eller råkar ut för ett stöldförsök. Om lastbilen bara har en trafikförsäkring får du ingen ersättning om den blir stulen.

 • Försäkringar

  Ja, om du har minst en halvförsäkring. Du får inte ersättning om glaset går sönder vid en trafikolycka, då behöver du en helförsäkring.

 • Försäkringar

  • Om den är yngre än ett år
  • Om den körts mindre än 20 000 kilometer
  • Om du är den första ägaren
  • Om reparation av skadan överstiger hälften av lastbilens inköpspris
 • Försäkringar

  Det avtal du tecknade när du försäkrade din lastbil hos oss gäller i ett år. Du kan byta försäkringsbolag vid din försäkrings årsförfallodag eller när du byter lastbil. Detta gäller oavsett om du betalar din försäkring månads-, halvårs- eller årsvis.

 • Försäkringar

  Ja, om du har minst en halvförsäkring ersätter försäkringen genom maskinskadeskyddet reparationen under förutsättning att lastbilen är högst åtta år gammal eller att den körts längst 10 000 mil.

Till frågor och svar


Är du redan kund?

Logga in för att se dina försäkringar

När du loggar in på Mina sidor får du en överblick över dina aktuella försäkringar. Du kan också enkelt hantera din ekonomi med full tillgång till alla dina banktjänster.

 

Anmäl skada

Otur kan drabba vem som helst. Har du råkat ut för skada eller drabbats av inbrott kan du anmäla det direkt på sajten. 

Mer om skadeanmälan