Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Värmlands årsredovisningar

Årsredovisning 2017

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta Stina Palm på 054-775 15 33 eller stina.palm@LFvarmland.se.

Ekonomiska nyckeltal

  • Premieinkomsten uppgick till 678 mkr, vilket är en ökning på 1,3 procent.
  • Bolagets affärvolym inom bank var 6 833mkr, vilket motsvarar en ökning på 13 procent.
  • Årets resultat efter skatt var 42 756  tkr.

Läs hela årsredovisningen 2018

Om Länsförsäkringar Värmland

Allt under ett tak

Länsförsäkringar Värmlands idé är att erbjuda dig ett brett utbud av produkter och tjänster inom försäkring, bank och fastighetsförmedling. På så vis vill vi ge dig ekonomisk trygghet i alla lägen. För prylar du äger, livet du lever, verksamheten du driver och människor och djur som du älskar.

Läs mer om Länsförsäkringar Värmland

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete