Undvik skador med truck

Trucken är iblandad i många arbetsplatsolyckor. En vanlig orsak är att truckföraren tappar kontrollen över sin truck och kolliderar eller välter. Att fötter och ben kläms mellan trucken och andra föremål är vanliga vid truckolyckor. Även belastningsskador är vanliga bland truckförare.

Arbetsgivaransvar för truckförare

Som arbetsgivare har du ansvar att se till att föraren har tillräckliga kunskaper och rätt utbildning oavsett om det är tillfälligt arbete eller en heltidssyssla. Skriftliga tillstånd och truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper (truckkort) ska vara dokumenterade. I vissa branscher krävs att truckförarna ska ha utbildning enligt TLP 10, som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Så här ökar du säkerheten med truck

Så långt som möjligt ska trucktrafiken vara avgränsad från gående och andra oskyddade personer. Många truckar har bälte för att skydda om trucken välter. Se till att dina förare:

  • Har relevant kompetens - gäller även inhyrd arbetskraft och sommarvikarier.
  • Har rätt truck till rätt arbetsuppgift.
  • Använder skyddsskor.

Lastbilsflak och liknande ska säkras innan trucken kör ut på flaket och bälte ska användas när det finns. Arbetsgivarens skriftliga tillstånd och truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper ska vara dokumenterade.

Förslitnings och belastningsskador

Arbete med truckar sliter på kroppen och kan leda till skador på nacke, skuldra och rygg. Förslitningsskador orsakas av ensidig belastning under lång tid. Det kan exempelvis vara upprepade vridningar i nacken för att få bra sikt vid placering av gods på höga höjder och precisionsarbete vid manövrering av truck.

Så här kan belastningsskadorna minska

Antalet skador kan minskas genom inarbetade rutiner hur föraren använder truck. Rutinerna ska både ta hänsyn både olycksrisker och belastningsbesvär.

Undersökning och riskbedömning

3 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när truckar skall användas. Följande skall då särskilt undersökas:

  1. egenskaperna hos truckarna,
  2. hur truckarna skall användas,
  3. miljön där truckarna skall användas,
  4. de belastningsergonomiska förhållandena,
  5. behovet av skyddsutrustning,
  6. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper och
  7. behovet av skötsel och underhåll av trucken.

Arbetet med truck kan innebära mycket stress, till exempel i samband med lastning och lossning av fordon eller vid höga produktionskrav. Undvik att föraren arbetar långa arbetspass under stress.

 

Utbildning för att köra truck

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. Det vanligaste sättet att få de kunskaperna är att gå en truckförarutbildning.

De större utbildningsföretagen har tillsammans med företrädare för arbetsmarknadens parter tagit fram en gemensam kursplan, TLP 10, för truckförarutbildning. I vissa branscher har avtal tecknats som kräver att truckförarna ska ha utbildning enligt TLP10.

Mer information