Jag är intresserad av att bli företagskund

Vi eftersträvar att förstå våra kunders verksamheter och finansiella behov för att kunna erbjuda de bästa lösningarna. Därför ber vi dig besvara frågorna så utförligt som möjligt.

I samband med att du skickar in din ansökan kommer en kreditupplysning tas på företaget samt ägare/företrädare och vi förbehåller oss därför rätten att neka ansökan att bli företagskund i banken utan vidare motivering. En sådant beslut kommer i så fall meddelas via sms. Vid godkänd ansökan kommer du erhålla ett baspaket som kostar 1 200 kr årligen. Uppläggningsavgift för nya företagskunder är 2 500 kr, för föreningar 5000kr.

Bolagsuppgifter

Om ja, beskriv utlandsaffärer i rutan nedan

Tillåtna filtyper: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Filerna får uppgå till max 5 MB.
Tillåtna filtyper: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Filerna får uppgå till max 5 MB.

Generella kundkännedomsfrågor

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism måste alla banker ha god kännedom om sina kunder. Vi måste därför ställa frågor till dig som styrs av penningtvättslagen.

Exempel på finansiell verksamhet är valutaväxling, handel med valutor, fysiska som virtuella (Bitcoin m.fl.), livförsäkrings-och betalningsförmedling, fastighetsmäklare, bokförings - och redovisningsbyråer.

Frågor kring betalningar och kontanthantering

För att öppna ett rörelsekonto måste du svara på några frågor enligt lagen om peningstvätt. Du kan alltid ändra dina uppgifter vid ett senare tillfälle.

Frågor kring sparande

När du blir bankkund får du ett placeringskonto för din ekonomiska buffert. Du kan alltid ändra dina uppgifter vid ett senare tillfälle.

Eventuella tilläggstjänster

Kontaktuppgifter

Sammanfattning
Jag är intresserad av att bli företagskund
Bolagsuppgifter
Bolagsnamn
Bolagsnamn
Organisationsnummer/personnummer
Organisationsnummer/personnummer
Bolagsform
Bolagsform
Nuvarande eller förväntad omsättning
Nuvarande eller förväntad omsättning
Nuvarande eller förväntad vinst
Nuvarande eller förväntad vinst
I vilken fas befinner sig bolaget?
I vilken fas befinner sig bolaget?
Finansieringsbehov
Finansieringsbehov
Ange belopp och ändamål
Ange belopp och ändamål
Ange vilka banktjänster du önskar till företaget
Ange vilka banktjänster du önskar till företaget
Finns behov av Swish?
Finns behov av Swish?
Innefattar verksamheten utlandsaffärer?
Innefattar verksamheten utlandsaffärer?
Beskriv verksamheten
Beskriv verksamheten
Generella kundkännedomsfrågor
Är verksamheten din huvudsakliga sysselsättning?
Är verksamheten din huvudsakliga sysselsättning?
Vem/vilka är företagets verkliga huvudman samt den exakta ägarandelen i procent?
Vem/vilka är företagets verkliga huvudman samt den exakta ägarandelen i procent?
Har någon/några av de verkliga huvudmännen skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige?
Har någon/några av de verkliga huvudmännen skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige?
Vilket land?
Vilket land?
Beskriv företagets affärsidé
Beskriv företagets affärsidé
Ge exempel på återkommande kunder och geografiskt område
Ge exempel på återkommande kunder och geografiskt område
Ge exempel på återkommande leverantörer och geografiskt område
Ge exempel på återkommande leverantörer och geografiskt område
Omfattas organisationen av penningtvättslagen?
Omfattas organisationen av penningtvättslagen?
Är företaget skatteskyldig i ett annat land än Sverige?
Är företaget skatteskyldig i ett annat land än Sverige?
Frågor kring betalningar och kontanthantering
Vilket är det huvudsakliga syftet med företagets rörelsekonto?
Vilket är det huvudsakliga syftet med företagets rörelsekonto?
Ska företaget göra återkommande insättningar och/eller uttag av kontanter?
Ska företaget göra återkommande insättningar och/eller uttag av kontanter?
Varför och hur ska organisationen hantera kontanter?
Varför och hur ska organisationen hantera kontanter?
Avser företaget att genomföra utlandsbetalningar?
Avser företaget att genomföra utlandsbetalningar?
Varför och hur ska organisationen hantera utlandsbetalningar?
Varför och hur ska organisationen hantera utlandsbetalningar?
Frågor kring sparande
Vad är det huvudsakliga syftet med bolagets sparande?
Vad är det huvudsakliga syftet med bolagets sparande?
Vilket är pengarnas ursprung?
Vilket är pengarnas ursprung?
Hur stort är organisationens placeringsbehov?
Hur stort är organisationens placeringsbehov?
Eventuella tilläggstjänster
Om du är i behov av fler tjänster vi erbjuder, vänligen kryssa i dessa.
Om du är i behov av fler tjänster vi erbjuder, vänligen kryssa i dessa.
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
Kontaktperson
Personnummer
Personnummer
Adress
Adress
Postnummer
Postnummer
Ort
Ort
Telefon
Telefon
E-post
E-post
Övriga upplysningar
Övriga upplysningar

Godkänn dina uppgifter