Försäkra din bilhandel och bilverkstad

Flytande försäkring för dig som har bilhandel eller bilverkstad

Rätt skydd för din verksamhet

Vår flytande försäkring är speciellt utformad för dig som säljer, lagrar eller reparerar fordon. Vi hjälper gärna till att hitta den bästa lösningen för just din verksamhet.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om flytande försäkring

Anpassad försäkring för bilhandel och bilverkstad

En flytande försäkring är en försäkring som är speciellt anpassad för bilhandel eller bilverkstad. Om du säljer bilar, har dem i lager eller reparerar dem behöver du skydda dig mot skador som kan uppstå under den tid som du ansvarar för bilarna. Vår flytande försäkring passar både mindre och större företag. 

Hel, halv eller trafikförsäkring

Du kan själv välja vad försäkringen ska omfatta. Grunden är alltid en trafikförsäkring, som alla motorfordon måste ha enligt svensk lag. Utöver trafikförsäkringen kan du välja att halv- eller helförsäkra fordonen. Med en helförsäkring får du det bästa skyddet för dina och dina kunders fordon.


Vad ingår i försäkringen för bilhandel?

Innehåll Självrisk Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Trafik
Personskador och skador på andras egendom. 
10 % av prisbasbeloppet Ja Ja Ja

Brand
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

5-40 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon Ja Ja  

Stöld
Om fordonet får inbrott eller blir stulet.

5-40 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon Ja Ja  
Räddning*
Bärgning eller bogsering om fordonet får driftstopp, som till exempel punktering. 
10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  

Restskuld
Om ett fordon har sålts eller blir stulet innan köparen har betalat hela köpesumman.

20 % av ersättningsbeloppet, lägst 10 000 kr  Ja  Ja  

Vagnskada
Skador på fordonet vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när fordonet transporteras på båt eller tåg.

5-40 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon. Ja    

* Gäller för personbil, motorcykel, husbil och lätt lastbil samt tillkopplad släpvagn.
**Gäller för personbil och lätt lastbil.

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

 


Tilläggsförsäkring för bilhandel

Dessa försäkringar är ett tillval till halv- och helförsäkring.

Innehåll Självrisk

Bedrägeri vid provkörning
Om du råkar ut för bedrägeri eller förskingring av den som provkör eller lånar ditt fordon.

20 % av ersättningsbeloppet, lägst 10 000 kr

Utlandstillägg**
Om ditt fordon skadas utanför Norden i de länder som omfattas av Gröna kortsystemet.

5-40 % av prisbasbeloppet beroende på typ av skada

* Gäller för personbil, motorcykel, husbil och lätt lastbil samt tillkopplad släpvagn.
**Gäller för personbil och lätt lastbil.

 


Vad ingår i försäkringen för bilverkstad?

Innehåll Självrisk Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Trafikansvar
Personskador och skador på andras egendom. 
10 % av prisbasbeloppet Ja Ja Ja

Brand
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

5-10 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon Ja Ja  
Stöld
Om fordonet får inbrott eller blir stulet.
5-40 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon Ja Ja  
Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  

Vagnskada
Skador på fordonet vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när fordonet transporteras på båt eller tåg.

5-40 % av prisbasbeloppet beroende på typ av fordon. Ja    

* Gäller för personbil, motorcykel, husbil och lätt lastbil samt tillkopplad släpvagn.
**Gäller för personbil och lätt lastbil.

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

 


Villkor & förköpsinformation

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.