Vårdnadstvister

När vi skaffar barn tillsammans utgår vi ofta ifrån att den familj som vi bildar alltid kommer att bestå. Men ibland blir det inte som vi har tänkt. Att familjer med barn separerar är idag inget ovanligt.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vårdnadstvister

En separation innebär förändring. Den innebär att det inte blir som vi har tänkt oss. Att tillvaron blir något annat än vi från början föreställt oss innebär inte alltid att det också blir sämre. Det innebär att det blir något annat. Som föräldrar ska ni fortsätta ert gemensamma föräldraskap om barnen och gemensamt bestämma er för på vilket sätt det ska ske. När många och stora beslut ska fattas vill vi på Länsförsäkringar Uppsala göra det vi kan för att underlätta för våra kunder. Det gör vi här genom att besvara de frågor som våra försäkringstagare ofta ställer till oss i samband med en separation där det finns gemensamma barn.