Barnets bästa i svensk lagstiftning

När domstolen ska avgöra vad som är bäst för det enskilda barnet ska domstolen tillämpa det som följer av Föräldrabalken. I föräldrabalkens sjätte kapital står det att barn har ett behov av stabilitet, att inte utsättas för våld eller risk för våld och en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Där står det också att barnets egna vilja ska beaktas utifrån barnets ålder och mognad.