Vad innebär en separation

En separation blir för många också en sorgeprocess. Om ni som föräldrar har kommit överens om att gå skilda vägar är ni troligen i fas i sorgearbetet och har stora möjligheter att komma överens om hur det framtida föräldraskapet ska organiseras. Om det däremot är en av föräldrarna som har tagit initiativet till separationen är det naturligt att ni befinner er på olika stadier i sorgebearbetningen.

Sorgeprocessen brukar delas in i fyra faser. Den inleds med en chockfas. I denna fas kan det vara svårt att ta in och acceptera att familjen kommer att splittras. Sedan följer reaktionsfasen som innehåller känslor av förtvivlan, saknad men också av skuld. Därefter kommer bearbetningsfasen som domineras av en acceptans av situationen där man lärt sig att leva med sorgen. Sorgearbetet avslutas med nyorienteringsfasen. I denna fas står planeringen för ett liv som separerad och särlevande förälder i fokus.

Vid en separation är det viktigt att ni som föräldrar kan fatta beslut om gemensamma barns framtida vårdnad, boende och umgänge och frågor om exempelvis bodelning på ett så konstruktivt och bra sätt som möjligt. Det kan vara svårt om ni befinner er i olika faser i sorgeprocessen. Det är alltså en god idé att invänta varandra i sorgebearbetningen och att visa förståelse för att vi reagerar olika. På så vis kan konflikter i frågor om de gemensamma barnen undvikas.