Vem bestämmer hur det ska bli efter separationen?

Ni som föräldrar har både rätt och är skyldiga att fatta de beslut som behövs avseende era barn. Detta inbegriper också beslut i frågor om vårdnaden om barnet, barnets boende efter separationen och om umgänge med den förälder som barnet inte kommer att bo med.

Om ni föräldrar är överens i de frågor som rör barnen kan ni skriva ner denna överenskommelse i ett avtal som gäller mellan er. Familjerätten i den kommun där ni bor kan kostnadsfritt hjälpa er att skriva ett avtal. Ett avtal som godkänts av familjerätten och undertecknats av båda föräldrarna har samma rättsliga verkan som en dom domstolen. Att skriva avtal hos familjerätten kan ibland följa som en naturlig del av samarbetssamtal.