Hållbarhet Jönköpings län

Vårt hållbarhetsarbete i  Jönköpings län

Att ta ansvar för miljö, ekonomi och samhället där våra kunder finns har varit en naturlig del av Länsförsäkringar Jönköpings verksamhet ända sedan 1839. En central del av vårt hållbarhetsarbete är att arbeta förebyggande för att undvika skador. Detta har inte enbart ekonomisk betydelse för våra kunder genom minskade skadekostnader, det bidrar också till ett säkrare lokalsamhälle och en bättre miljö. Hållbarhetsarbetet bedrivs hela tiden med våra kunder och ägares bästa i fokus och som dessutom leder till en lönsam och ansvarsfull affärsverksamhet.

Hållbarhetsrapport

Länsförsäkringar Jönköping omfattas av krav på obligatorisk hållbarhetsrapportering. Hållbarhetsrapporten innehåller hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten. De områden som företaget alltid ska rapportera är miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2018

Våra tre fokusområden inom hållbarhet är:

Människor och samhälle

Foto från Råslätt på fyra kvinnor som lär sig cykla iförda Länsförskringars reflexvästar.

Vårt sociala ansvar handlar främst om att förebygga skador på människor och egendom. Men det handlar även om att skapa möjligheter för alla som bor i vårt län att nå dit de vill, utan att du på grund av vem du är hindras. Vi genomför aktiviteter inom följande områden: jämlikhet och mångfald, trygga barn och unga, trygg hemma, på jobbet och i trafiken och växtkraft i länet.

Närmiljö och klimat

Bilden visar översvämningsbarriärer som sattes upp efter skyfall i Ingaryd 2012.

Vårt miljöarbete syftar till att bidra till minskad energiförbrukning och negativ klimatpåverkan genom att förändra beteendet hos oss själva och våra kunder. Vi är med i Klimatrådet i Jönköpings län för att samverka med andra kring klimatrelaterade frågor, och dessutom arbetar vi aktivt inom följande områden: klimatanpassning, regional mat och minskade koldioxidutsläpp.

Ansvarsfulla affärer

I det område som handlar om ekonomisk hållbarhet arbetar vi både ur både ett etiskt perspektiv och ett regelverksperspektiv. I affärsplanen som är satt till 2020 är hållbarhet ett av bolagets prioriterade fokusområden och hållbarhetsaspekter är integrerade i den bolagsövergripande styrningen.

Hållbarhetsprojekt

Vårt hållbarhetsarbete ska hjälpa oss att komma närmare vår vision "Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter i Jönköpings län". Genom att till exempel satsa på att unga ska må bra och ha en meningsfull fritid så kan vi öka tryggheten samt både minska ohälsotalen och skadekostnaderna. Det är både bra för våra kunder och samhället.

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter på Råslätt

Länsförsäkringar Jönköping stöttar en stor mängd föreningar i länet - en av dem är Råslätts SK i Jönköping. Syftet är att de ska kunna bedriva en sommarfotbollsskola som är öppen för alla. En mötesplats där barn, oavsett bakgrund eller förutsättningar, träffas och lär sig ta ansvar och värna om varandra. Genom att ge unga en meningsfull fritid så skapar vi trygghet och möjligheter i länet. Det tjänar både vi, våra kunder och samhället på.

Arbetet med FNs Globala mål

Nio av oss som arbetar på Länsförsäkringar Jönköping har spelat in en film som handlar om hur vi bidrar konkret i vardagen till att närma oss målen.

Arbetet med FNs Globala mål

FNs globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Genom att länder och organisationer världen över prioriterar samma frågor så kan det här bli verklighet. Även vi som ett lokalt verksamt företag kan vara med och påverka i vår vardag. LF Jönköping har ställt sig bakom nio av målen:

  • Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
  • Mål 5 – Jämställdhet
  • Mål 7 – Hållbar energi för alla
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 10 – Minskad ojämlikhet
  • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhälllen

Du kan läsa mer om varje mål på globalamalen.se

Fler samarbeten:

Gränsland - podd för unga

Logotype för podcasten Gränsland.

Det är inte lätt att växa upp i dagens samhälle. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år, enligt en rapport från Socialstyrelsen förra året. Den här utvecklingen vill vi som bolag bidra till att vända och har därför startat podcasten "Gränsland" om hur det är att vara ung i dag.

Gratis reflexvästar till alla förskolebarn i länet

Tre förskolebarn med reflexvästar på sig.

För att minska olyckorna genomför vi en storsatsning som syftar till att alla förskolebarn i länet* ska synas bättre i trafiken. Samtliga förskolor och familjedaghem kan via formulär på vår webbplats beställa reflexvästar gratis.

Beställ västar

Brandsuperhjältar ska minska risken för lägenhetsbränder på Råslätt

Tecknad bild av två barn i superhjältekläder.

För att förebygga bränder på Råslätt har Länsförsäkringar Jönköping och Vätterhem inlett ett samarbete med Räddningstjänsten i Jönköping för att öka kunskapen hos Råslättsborna om hur man minskar risken för bränder.

Kvinnor på Råslätt får lära sig cykla

Foto på fyra kvinnor i stadsdelen Råslätt som lär sig cykla.

Att kunna cykla är en självklarhet för många, men inte alla. NTF Jönköpings län och Länsförsäkringar Jönköping har därför startat ett gemensamt projekt på Råslätt för att kvinnor med utländsk bakgrund ska få lära sig cykla.

Årets matentreprenör

Länsförsäkringar Jönköping vill lyfta fram de personer som arbetar hårt för att vi ska ha bra mat på våra tallrikar. Det gör vi genom att dela ut vårt lokala pris: "Årets matentreprenör i Jönköpings län. Priset är på 20 000 kronor och ska gå till en aktör som uppfyller vissa kriterier.

Framåtblick i Jönköpings län

Logotypen för Framåtblick. Grafisk illustration av två huvuden som kommunicerar.

I samarbete med Länsförsäkringars Forskningsfond, arrangerar vi Framåtblick Jönköpings län, ett unikt samtalsforum på olika orter i länet där forskare möter företag och offentlig verksamhet i ett aktuellt ämne. 2019 kommer handla om sammanhållning, samverkan och vår tilltro till varandra.

Årets unga ledande kvinna

Filicia Björkman - Årets unga ledande kvinna 2017

Eftersom endast 28 % av ledarna i Jönköpings län är kvinnor finns initiativet Årets unga ledande kvinna för att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra kvinnor att bli framtidens ledare. För fjärde året i rad kommer en jury att 2019 utse ett 20-tal kvinnor som läggs till den idag 78 personer starka listan. Kriterierna för att hamna på listan är att personen kan påvisa resultat av sitt ledarskap, agerar som en förebild och är 35 år eller yngre.

Ung växtkraft

Foto på kraftig grönska och blå himmel i bakgrunden.

På den svenska landsbygden utvecklas idéer, metoder och produkter som gör det möjligt för alla i Sverige att leva, äta och bo mer hållbart. Vi vill uppmärksamma och belöna personerna bakom dessa idéer. Därför delar vi varje år ut priset Ung Växtkraft till en företagare som står för entreprenörskap, utveckling och nyskapande. Prissumman är på 50 000 kronor.

Cykelprojekt i Nässjö och Tranås

Fyra glada tjejjer med sina nyrenoverade cyklar.

För oss är det viktigt att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Därför samarbetar vi bland annat med Nässjö Basket och E-sportlinjen på Sommens Folkhögskola i Tranås. Vi har skänkt begagnade cyklar som de själva har rustat upp och vi har pratat om cykelvett i trafiken.

Säker By

Skadeförebyggare Jonas Anders och Gustav Andersson

Syftet med Säker By är att öka tryggheten och kunskapen för boende i byar långt ifrån räddningstjänst och polis. Det handlar om utbildning i hjärt- och lungräddning, brandskydd och om hur man ordnar grannsamverkan. Projektet är ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsterna i Jönköpings län, Polisen och Länsförsäkringar Jönköping som representant för försäkringsbolag.

Stoppa tjuven

En tjuv bryter upp en ytterdörr.

Hur förebygger vi inbrott på landsbygden på bästa sätt? Stoppa tjuven är en informationskväll där en före detta tjuv, en inbrottsdrabbad, en polis och Länsförsäkringar Jönköping ger sina bästa tips för att förebygga inbrott. Kvällen arrangeras av Lantbrukarnas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Länsförsäkringar Jönköping.

HUR KUL - Hållbara ridklubbar

Två hästar och fyra personer i manegen på en ridskola.

”Hur Kul som Helst” är ett samverkansprojekt mellan Länsförsäkringar Jönköping, Agria och representanter från ridklubbar i Jönköpings län.

Tillsammans vill vi bidra till att lyfta upp hållbarhetsfrågor inom ridsporten som att förebygga skador, ledarskap och den goda stallkulturen.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.