Människor och samhälle

Kvinnor på Råslätt lär sig cykla.

Människor och samhälle

Vårt sociala ansvar handlar främst om att förebygga skador på människor och egendom. Men det handlar även om att skapa möjligheter för alla som bor i vårt län att nå dit de vill, utan att du på grund av vem du är hindras. Vi genomför aktiviteter inom följande områden:

 

Jämlikhet och mångfald

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald i hela bolaget för att motverka diskriminering av anställda, kunder eller andra som vi kommer i kontakt med. Ett exempel på detta är till exempel vår årliga enkätundersökning för att mäta förekomst och arbeta med diskrimineringsfrågor. Vi genomför också på samma sätt en årlig lönekartläggning tillsammans med facket för att säkerställa att vi har jämställda löner.

Trygga barn och unga

Unga är länets framtid och vi vill vara en del av lösningen för att minska ohälsotalen och skadorna. Bland annat så får de föreningar vi sponsrar skriva på vår trafikpolicy. Dessutom producerar vi podden Gränsland där unga i länet pratar om ämnen som hets i sociala medier och grupptryck.

Trygg hemma, på jobbet och i trafiken

Trygghet är det viktigaste vi levererar till våra kunder och vi har ett flertal medarbetare som enbart arbetar med att förhindra och begränsa skador hos privatpersoner och företag. Vårt aktiva trygghetsarbete omfattar att förebygga brand, vattenskador, trafikolyckor, inbrott och stöld. På våra kontor säljer vi säkerhetsprodukter för brand och inbrott till förmånliga priser.

Växtkraft för länet

För oss är det viktigt att hela länet lever, oavsett om du bor i tätort eller på landsbygden. Att värna om de gröna näringarna ligger i vårt DNA och vi har ett nära samarbete med exempelvis LRF och Hushållningssällskapet. Vi arrangerar årligen diskussionsforumet Framåtblick där en panel med forskare och politiker tar sig an länets framtidsfrågor.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i Jönköpings län