Människor och samhälle

Vårt sociala ansvar handlar främst om att förebygga skador på människor och egendom. Men det handlar även om att skapa möjligheter för alla som bor i vårt län att nå dit de vill, utan att du på grund av vem du är hindras. Vi genomför aktiviteter inom följande områden:  

Jämlikhet och mångfald

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald i hela bolaget för att motverka diskriminering av anställda, kunder eller andra som vi kommer i kontakt med. Ett exempel på detta är till exempel vår årliga enkätundersökning för att mäta förekomst och arbeta med diskrimineringsfrågor. Vi genomför också på samma sätt en årlig lönekartläggning tillsammans med facket för att säkerställa att vi har jämställda löner.

Hälsa

Vi arbetar med att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos länsborna. Främst genom att erbjuda hälsotjänster som sjukvårdsförsäkring till våra kunder, men också för att ett välmående län där invånarna får förutsättningar att arbeta och ha en givande fritid är bra för både individen, samhället och oss som bank- och försäkringsbolag. Speciellt fokus har vi på unga, vår framtid. För dem har vi bland annat spelat in podden Gränsland där ämnen som prestationsångest och kärlek tas upp. 

Skadeförebyggande arbete på människor, egendom och natur

Trygghet är det viktigaste värdet vi levererar till våra kunder. Att förebygga och begränsa att skador på saker, natur och människor uppstår är ett område som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Bolagets aktiva trygghetsarbete omfattar att förebygga brand, vattenskador, trafikolyckor, inbrott och stöld. Förutom att skapa trygghet så bidrar dessa insatser även till minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i Jönköpings län