Människor och samhälle

Vårt sociala ansvar handlar främst om att förebygga skador på människor och egendom. Men det handlar även om att skapa trygghet och möjligheter för alla som bor i vårt län att nå dit de vill, utan att hindras på grund av vem man är. Vi genomför aktiviteter inom nedanstående områden.  

Människor och samhälle

Jämlikhet och mångfald

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald i hela bolaget för att motverka diskriminering av anställda, kunder eller andra som vi kommer i kontakt med. Ett exempel på detta är till exempel vår årliga enkätundersökning för att mäta förekomst och arbeta med diskrimineringsfrågor. Vi genomför också på samma sätt en årlig lönekartläggning tillsammans med facket för att säkerställa att vi har jämställda löner. Utöver detta stödjer vi också flera initiativ för ett mer jämställt Jönköpings län. 

Jämställda bolag är lönsamma bolag. Därför tycker vi och många med oss att det är viktigt att ha en jämn könsfördelning på ledande positioner och i styrelserummen. Eftersom endast 37% av ledarna i Jönköpings län är kvinnor finns initiativet Årets unga ledande kvinna för att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra kvinnor att bli framtidens ledare. Idag finns 125 ledarförebilder under 36 år på listan. Kriterierna för att hamna på listan är att personen kan påvisa resultat av sitt ledarskap, agerar som en förebild och är 35 år eller yngre. Länsförsäkringar Jönköping har varit partner till initiativet sedan 2016. Läs mer om Årets unga ledande kvinna här

Ett annat initiativ vi är med och stöttar är 100-listan. Detta är ett initiativ av Handelskammaren i Jönköpings län som syftar till att öka kompetensen och lönsamheten inom näringslivet. På listan finner du kandidater som alla har minst två års erfarenhet av styrelsearbete i affärsdrivande verksamhet och/eller två års erfarenhet av arbete i ledande befattning i affärsdrivande bolag. Företag som är i behov av kvinnor inom sin styrelse kan sedan vända sig till 100-listan för att hitta kompetenta kandidater. Du hittar listan här

Hälsa

Vi arbetar hela tiden med att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos länsborna. Främst genom att erbjuda hälsotjänster som sjukvårdsförsäkring till våra kunder, men vi jobbar också för ett välmående län där invånarna får förutsättningar att arbeta och ha en givande fritid. Det är bra för både individen, samhället och oss som bank- och försäkringsbolag. Speciellt fokus har vi på unga, vår framtid.

Vi på Länsförsäkringar Jönköping sponsrar årligen över 100 idrottsföreningar i vårt län och vi jobbar aktivt med att fördela vår sponsring lika mellan killar och tjejer. Orsaken är att vi vill vara med och ge ungdomar samma förutsättningar till en meningsfull och trygg fritid genom aktivt idrottande. Just nu fördelas våra medel 45% till tjejer och 55% till killar men målet är att det ska vara 50/50 senast 2025. Vi är också som största företag i länet certifierad som en Fairpayer, en certifiering som säkerställer att företagets sponsring fördelas jämställt. Just nu är vi på nivå silver, som är den näst högsta nivån. Läs mer och ansök om sponsring till din idrottsförening här

Grönt kort gör vi ihop med flera idrottsföreningar i länet och det är ett fairplay-pris där vi uppmuntrar unga att visa kamratskap, spela schysst och uppträda sportsligt. Utmärkelsen delas ut under cuper och går till så att en spelare per lag och match väljs ut som mottagare av ett Grönt kort, utav motståndarlaget. Efter cupen är alla som mottagit ett Grönt kort med i utlottning av fina priser.

En annan aktör vi stöttar är SCRIIN, som syftar till att ge barn och unga en balans mellan skärmtid och fysisk aktivitet. Organisationen erbjuder bland annat en app som kopplas till aktivitetsmätare och är aktiva genom det som kallas SCRIIN skola. Vi på Länsförsäkringar Jönköping sponsrar organisationen så att skolklasser i länet får låna aktivitetsmätare kostnadsfritt. Skolorna har i sin tur kunnat se statistik på elevernas fysiska aktivitet under skoldagen, för att på så sätt få elever att röra sig mer och minska stillasittandet under skoldagen.

Sedan samarbetets start har ungefär 19 miljoner extrasteg registrerats hos de skolor som fått testa aktivitetsmätare. Det motsvarar en ökning av fysisk aktivitet med 25%.

Vill du ha hjälp att ta tag i och förbättra din egen hälsa? Gör vårt digitala hälsotest som bara tar 10-15 minuter att slutföra. Det resulterar i en rapport som gör dig uppmärksam på vilka vanor du behöver jobba extra med för att ändra och hur du kan skapa mer välmående. Till Hälsoportalen

Skadeförebyggande arbete för samhälle och natur

Trygghet är det viktigaste värdet vi levererar till våra kunder. Att förebygga och begränsa att skador på saker, natur och människor uppstår är ett område som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Bolagets aktiva trygghetsarbete omfattar att förebygga brand, vattenskador, trafikolyckor, inbrott och stöld. Förutom att skapa trygghet så bidrar dessa insatser även till minskade koldioxidutsläpp.

Vi på Länsförsäkringar Jönköping vill bidra till en tryggare miljö vid länets skolor. Därför har vi ett samarbete med NTF där vi våren 2021 och 2022 har mätt hur trafiksituationen ser ut vid flera av skolorna. Utifrån resultatet för vi sedan en dialog med kommuner för att se hur vi kan göra trafiksituationerna vid skolorna tryggare. Läs hela artikeln om samarbetet.

För att lära barn om brandsäkerhet har vi drivit projektet Brandsuperhjältar. Ihop med kommuner, bostadsbolag och förskolor är vi med och utbildar ungdomar om hur bränder uppstår och hur man kan förebygga dem. Varje år utbildas hundratals nya barn och får diplom som brandsuperhjältar.

För att minska trafikolyckorna genomför vi en storsatsning som syftar till att alla förskolebarn ska synas bättre i trafiken. Vi delar ut gratis reflexvästar och hittills har ungefär 18 000 delats ut. Samtliga förskolor och familjedaghem kan via formulär på vår webbplats beställa reflexvästar gratis. Beställ reflexvästar till din förskola här.

Sedan 2020 har vi ett pågående samarbete med Maskinring Småland där vi bidrar till utbildning, samordning av arbetskraft samt gödseltunnor och annan utrustning som används vid släckning av bränder i skog och mark. På så vis är vi med och bidrar vi till att vårt län är bättre förberett på att bekämpa skogsbränder. Lantbrukare kan med sina gödseltunnor ta sig fram på vägar som är svårframkomliga för traditionella brandbekämpande fordon. Tunnorna kan också fyllas med vatten i vilken bäck eller å som helst och är fulltankad inom några minuter.