Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Jönköping

Vår lokala närvaro är vår styrka

Nära

Vi har funnits i Jönköpings län sedan 1839. Vår marknad är Jönköpings län förutom kommunerna Habo och Mullsjö. Som lokalt bolag finns vi nära våra kunder och kan lägga kraft på att lära känna deras specifika behov och förutsättningar. Viktigt för oss är den personliga relationen till våra kunder som också är våra ägare.

Länsförsäkringar Jönköping har sitt huvudkontor på väster i Jönköping. Vi har också lokala bank- och försäkringskontor i Nässjö, Tranås, Vetlanda och Värnamo. Därutöver finns tio närservicekontor på olika orter i länet som bemannas av våra anknutna försäkringssäljare. Dessa kan du nå även på kvällar och helger.

Tryggt

Vi erbjuder en helhetslösning för din privatekonomi, med alltifrån försäkringsskydd till bankärenden, bolån, fastighetsförmedling och pension.

Ett lika komplett koncept har vi för lantbruksföretag och alla tänkbara typer av småföretag. För de större företagen i länet skapar vi skräddarsydda lösningar baserade på vår lokala organisation inom försäkring och pension.

Attraktivt

Länsförsäkringar Jönköping samarbetar med näringslivet i Jönköpings län samt med Högskolan i Jönköping. På detta sätt vill vi engagera oss i samhället men också vara en attraktiv arbetsgivare.


Bolagsfakta

Länsförsäkringar Jönköping började sin verksamhet den 14 mars 1839 som ett gemensamt "Brandstodsbolag å landet inom Jönköpings län".

Genom landshövding C G Bergenstråhles initiativ blev Jönköpings län först i landet när det gällde tillkomsten av ett gemensamt brandstodsbolag för hela länet som försäkrade både fast och lös egendom. Detta blev stadsfäst den 14 september 1838 och 6 månader senare startade bolaget sin verksamhet.

Länsförsäkringar Jönköping ingår som ett av 23 lokala och självständiga bolag i Länsförsäkringsgruppen och har ca 220 anställda.

Organisationen är indelad i tre affärsområden; Bank, Försäkring & Liv och Skador.

Länsförsäkringar Jönköping
Organisationsnummer:
526000-5854
Box 623
551 18 Jönköping
E-post: info@lfj.se

Vår vision och värderingar

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter i länet.

Vår vision beskriver vad vi vill uppnå på lång sikt och som alla våra aktiviteter styr mot.

Våra värderingar är en ledstjärna i vardagen och beskriver den värdegrund som vårt bolag vilar på och det som är viktigt för oss:

  • Tillsammans
  • Närhet
  • Trygghet
  • Helhet

Året i länet - ett magasin om året som gått

Istället för vår traditionella årsredovisning med en massa siffror och diagram kan du titta i vår läsvänliga tidning där vi i reportage och bilder berättar om året som gått.

Läs Året i länet

Vill du titta i den formella årsredovisningen så har vi en sådan också. Följ länken nedan.

För ytterligare information se årsredovisning m m


Kundinflytande

Som kund är du delägare

Länsförsäkringar Jönköping är ett kundägt försäkringsbolag. Är man försäkringskund, är man samtidigt delägare.

I varje kommun utser våra kunder sina representanter genom aktiva val i fullmäktige. Fullmäktiges uppdrag består i att bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget.

Fullmäktigeledamöterna ska vara lyhörda för kundernas behov och önskemål och framföra dessa till bolagets ledning. På bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ. Utöver stämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning några gånger varje år för att diskutera angelägna frågor. På så vis stämmer fullmäktige kontinuerligt av att verksamheten leds på ett sätt som tillgodoser kundernas krav och förväntningar.

Våra kundundersökningar

Vi vill veta vad du tycker

Vi samarbetar med Brilliant Future AB i våra kundundersökningar som genomförs slumpmässigt både via telefon, sms och mejl. Som kundägt bolag betyder våra kunders åsikter extra mycket. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att du som kund, och ägare, ska bli så nöjd som möjligt.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra kundundersökningar.

Kontakta oss


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Jönköping är ett kundägt bolag. Det innebär att de privatkunder som är försäkringstagare hos oss även är delägare. Kundernas intressen företräds av ledamöterna i fullmäktige som är bolagets högsta beslutande organ. Fullmäktige utser styrelsen som i sin tur tillsätter bolagets vd.

Våra kunder utser representanter till fullmäktige. Kallelse till fullmäktigeval sker genom annonsering i dagspress och på vår webbplats. Mandattiden för fullmäktige är tre år. Valen genomförs enligt rullande schema, vilket innebär att en tredjedel av fullmäktige väljs årligen. Valmötena är offentliga och alla försäkringstagare har rätt att vara med och rösta.

 

 


Styrelse

Göran Lindell - Ordförande

Född: 1954
Vice styrelseordförande i Länsförsäkringar AB, Vetlanda
Mandatperiod: 2019-2022

Maria Sturesson - Vice ordförande

Född: 1962
Advokat, Anderstorp
Mandatperiod: 2017-2020

Ola Andersson

Född: 1955
Administrativ chef, Gislaved
Mandatperiod: 2018-2021

Cecilia Bjursell

Född: 1970
Centrumledare, Jönköping
Mandattid: 2019-2022

Jeanette Boström

Född: 1966
Verkställande direktör, Tranås
Mandatperiod: 2018-2021

Mikael Bäckström

Född: 1962
Lantbrukare, Aneby
Mandatperiod: 2018-2021

Peter Josephson

Född: 1962
Verkställande direktör, Vetlanda
Mandatperiod: 2017-2020

Kjell Hellqvist

Född: 1958
Lantbrukare, Nässjö
Mandatperiod: 2017-2020

Barbro Liljedahl

Född: 1976
Vice VD, Reftele
Mandattid: 2019-2022 

Susanne Ehrnström

Facklig företrädare
Född: 1971
Försäkringstjänsteman
Mandatperiod: 2018-2019

Pär-Owe Stridqvist

Facklig företrädare
Född: 1962
Försäkringstjänsteman
Mandatperiod 2018-2019

 

Ledning

Tommy Knutsson

tf Verkställande direktör
Tfn: 036-19 90 49
E-post: tommy.knutsson@lfj.se

Stefan Fur

Affärsområdeschef Försäkring & Liv
Tfn: 036-19 90 91
E-post: stefan.fur@lfj.se

Sara Derefalk

Affärsområdeschef Bank
Tfn: 036-19 91 76
E-post: sara.derefalk@lfj.se

Andréas Flygare

Tf Affärsområdeschef Skador
Tfn: 036-19 92 18
E-post: andreas.flygare@lfj.se

Jesper Rundbäck

Chef Ekonomi och Finans
Tfn: 036-19 92 55
E-post: jesper.rundback@lfj.se

Ida Severin

Chef Hållbarhet & Kommunikation
Tfn: 036-19 92 97
E-post: ida.severin@lfj.se

Malin Sonnvik

Chef Affärsstöd & HR
Tfn: 036-19 91 16
E-post: malin.sonnvik@lfj.se

 


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Länsförsäkringar Jönköping är ett självständigt bolag och bolagsformen är ömsesidig. Det betyder att ägarna utgörs av bolagets försäkringskunder. Genom valda representanter i form av fullmäktige och styrelse utövar kunderna aktiv påverkan.

Bolagsstämman beslutade om en ny bolagsordning 2018 som senare godkänts av Finansinspektionen.

Bolagsordning

Bolagsstämma

Bolagsstämma hålls en gång per år och utser bolagets styrelse och revisorer.

Senaste bolagsstämman avhölls torsdagen den 19 april 2018 på Vandalorum i Värnamo. 

Instruktion för valberedningen


Hållbarhetsarbete

Länsförsäkringar Jönköping ägs av dig som kund. Frågor som är viktiga för dig är viktiga för oss. Eftersom vi är ett kundägt bolag är inte vårt mål kortsiktiga vinster till aktieägare, istället ligger vårt fokus på att skapa trygghet i vardagen för våra kunder. Att ta ansvar för miljö, ekonomi och samhället där våra kunder finns har varit en naturlig del av vår verksamhet ända sedan 1839. En central del av vårt hållbarhetsarbete är att arbeta förebyggande för att undvika skador. Detta har inte enbart ekonomisk betydelse för våra kunder genom minskade skadekostnader, det bidrar också till ett säkrare lokalsamhälle och en bättre miljö. Hållbarhetsarbetet bedrivs hela tiden med våra kunder och ägares bästa i fokus och som dessutom leder till en lönsam och ansvarsfull affärsverksamhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbeteFastigheter

Välkommen till ELL-EFF Fastigheter AB

ELL-EFF Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Jönköping. Vi äger och förvaltar fastigheter i centrala Jönköping och i Värnamo. Våra fastigheter består av kommersiella lokaler samt bostäder.

Läs mer om ELL-EFF Fastigheter AB