Sponsring

Länets föreningar engagerar ett stort antal människor och bidrar till mycket positivt i samhället. Det har vi tagit fasta på. Idag sponsrar Länsförsäkringar Jönköping över 100 idrotts- och kulturföreningar i Jönköpings län. Tillsammans med er vill vi inte bara verka för idrottsliga framgångar och ett blomstrande kulturliv, utan också för ett tryggare Jönköpings län. Syftet med vår sponsring är att framför allt ge så många ungdomar som möjligt chansen att upptäcka allt det positiva som hör samman med att vara aktiv i en idrottsförening i form av fysiskt välbefinnande, kamratskap och känslan av tillhörighet.

Sponsring

Jämlik fördelning av vårt engagemang

Vi eftersträvar att fördela vår sponsring jämställt och jämlikt - geografiskt i länet, mellan idrotter samt jämnt fördelat mellan könen. Vi vill också se till att vi med hjälp av vår sponsring bidrar till ökad mångfald och integration i samhället.

Hur fördelas Länsförsäkringar Jönköpings sponsring mellan killar och tjejer?

  2020 2021 2022
Tjejer 44% 45% 46%
Killar 56% 55% 54%

Registerutdrag från belastningsregistret och trafikpolicy

Från och med 2020 ställer vi krav på att föreningar vi sponsrar begär in registerutdrag från belastningsregistret för föreningens ungdomsledare. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Det finns ett särskilt utdrag för föreningar och görs via Polismyndighetens hemsida.

För oss som försäkringsbolag är det viktigt med trygga resor i samband med föreningens verksamhet. Därför vill vi även att föreningar som sponsras har en av oss godkänd trafikpolicy.

Vi samarbetar inte med eller sponsrar:

  • Enskilda personer
  • Privata tillställningar
  • Föreningar och förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra värderingar
  • Föreningar och förbund med politisk verksamhet
  • Evenemang och aktiviteter med religiöst budskap
  • Smala idrotter med relativt få utövare
  • Idrotter där sparkar och slag är tillåtna

Varmt välkommen med din sponsoransökan!

Ansökan om sponsring

Ansökan om sponsring

* = svar obligatoriskt