FNs globala mål

FN:s Globala mål den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som tagits fram. För att nå de 17 målen krävs att alla bidrar, så även Länsförsäkringar Jönköping. Vi arbetar aktivt med dessa mål som kopplar till vår verksamhet och våra fokusområden:

Sju mål som vi arbetar aktivt med

  • Hälsa och välbefinnande
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Minskad ojämlikhet
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringarna
  • Fredliga och inkluderande samhälllen
  • De globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. För oss innebär det att vi måste samarbeta med varandra och andra aktörer.

Du kan läsa mer om varje mål på globalamalen.se

I Filmen nedan kan du höra några medarbetare berätta om hur vi jobbar med de globala målen i vardagen – för våra kunder, vårt samhälle och vårt klimat.

Så arbetar vi med FN:s globala mål (se film)