Samhällsengagemang


Tänk om vi tillsammans skulle kunna se till att barn som växer upp runt om i Göteborg och Bohuslän och som riskerar att hamna utanför samhället får hjälp i rätt tid att till exempel klara skolan, eller att barn som saknar framtidsdrömmar får upp ögonen för de oändliga möjligheter som ligger framför deras fötter.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns vill skapa förutsättningar för fler barn och unga att växa upp som trygga och starka individer som tror på sig själva och framtiden. Helt enkelt öka deras möjligheter till ett innanförskap i samhället.

Med skolan som plattform gör vi en rad satsningar för att stödja barn i deras utveckling. Tillsammans med våra samarbetspartners – kommuner, ideella organisationer och sociala företag – öppnar vi dörrar och skapar positiva upplevelser om framtiden för unga.

”Länsförsäkringar har ett genuint intresse för social hållbarhet och för barn och ungdomars framtid.”
Maria Andersson f.d. sektorchef bildning och lärande, Kungälvs kommun

Läs mer om vårt lokala samhällsengagemang på föralla.com

European Choir Games

Musik kan få tårar att trilla och hjärtan att brinna. Musik kan få människor att mötas. Musik kan trösta, lugna eller få kroppen att spritta och sprattla i vild dans. Visste du att vår hjärtrytm faktiskt kan påverkas när vi sjunger tillsammans? Under Vetenskapsfestivalen arrangerade vi tillsammans med Körcentrum Väst, Kultur i Väst aktiviteten ”Slår ditt hjärta för musiken?” där kompositören och forskaren Rickard Åström samt vokalkvartetten TETRA mätte synkningen mellan hjärta och puls.

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond