Insatser för att barn ska klara skolan

Tillsammans med våra samarbetspartners bidrar vi till att fler ungdomar i Västsverige får fullständiga grundskolebetyg. Det ökar deras chanser till fortsatta studier och att de får jobb och klarar sig i samhället.

Genom vårt samarbete med Läxhjälpen bidrar vi till att fler ungdomar får fullständiga grundskolebetyg. Stiftelsen Läxhjälpen stöttar elever och skolor där det behövs som mest. Det ökar elevers chanser till fortsatta studier och att de får jobb och klarar sig i samhället. Stiftelsen Läxhjälpens vision är att alla barn, oavsett var de kommer ifrån, ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Mer om Läxhjälpen

My Dream Now är ett mentorprogram med visionen att alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. De erbjuder flera olika program för grundskolan och gymnasiet som ger elever motivation att nå målen i skolan. Syftet är att inspirera eleverna att tro på sig själva, förstå sina möjligheter i arbetslivet och söka egna drömmar och vägar dit.

Mer om My Dream Now

Mathivation kombinerar matte och prata framför andra i klassrummet. Konceptet är ett komplement till ordinarie skolverksamhet och bygger på att elever lär ut till andra elever vilket skapar förebilder på skolan och stärker studiekulturen. Konceptet grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola  sedan 2012 är en del av Västsvenska Handelskammaren. 

Mer om Mathivation

Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i skolan där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-9 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna. Trivselprogrammet sätter också fokus på ökad aktivitet i undervisningen med hjälp av aktiva undervisningsupplägg.

En trivselledare ska vara med och bidra till mer aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö. Trivselledarna deltar på två utbildningsdagar per år tillsammans med trivselledare från andra skolor i närområdet. Eleverna utbildas i rollen som trivselledare, de får tips på hur de ska leda en lek och fokus läggs på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt. Trivselledarna har ansvar för att sätta igång och skapa aktivitet på rasten.

Mer om Trivselledare

Nextar.jpg

Vår vision är tydlig. Det framgår av deras namn, NEXTAR. Tillsammans med våra partnerskolor, mentorer och partnerföretag vill Nextar inspirera Sveriges nästa stjärna. Genom deras metodik skapas inspirerande samverkan mellan skola och arbetsliv.Tillsammans får vi unga att se vilka möjligheter de har i arbetslivet, uppmuntrar drömmar och hjälper dem förstå värdet av skolan.

Mer on Nextar