Läxhjälpen

Genom vårt samarbete med Läxhjälpen bidrar vi till att fler ungdomar i Västsverige får fullständiga grundskolebetyg. Det ökar deras chanser till fortsatta studier och att de får jobb och klarar sig i samhället.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Runt om i Sverige, speciellt i de större städerna, kan man se stora skillnader i kunskapsnivåerna bland högstadieelever, särskilt inom kärnämnena svenska och matematik. Detta leder till att över 13 000 ungdomar varje år går ut grundskolan utan betyg som ger dem behörighet att söka till gymnasiet.

Det är idag inte ovanligt att arbetsgivare kräver gymnasiebetyg eller rent av högskoleexamen eller motsvarande när de rekryterar till lediga tjänster. Så om man som ung inte ens har fullständiga grundskolebetyg är det inte svårt att förstå om det kan kännas hopplöst. Och utan ett jobb med den självkänsla och gemenskap det medför kan det leda till att ungdomar känner sig utanför i samhället.

"Först känner man sig lat, man vill inte komma, men när man väl är på Läxhjälpen vill man aldrig gå hem."

laxhjalp-ny.jpg

  • 86 % får ökad lust att studera vidare.

  • 72 % går vidare till gymnasiets nationella program.

  • 83 % höjer sitt självförtroende.

"Jag har förbättrat min studieteknik, höjt mina betyg och haft kul samtidigt! Mina läxhjälpare är som min familj."

Lärarna är avlönade högstadie- och universitetsstudenter. De undervisar ungdomar i årskurs åtta och nio som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte få fullständiga betyg. Alla elever får skriva ett kontrakt med Läxhjälpen och det upprättas en plan med tydliga mål för varje elev. Genom motivation och studieteknik stärks ungdomars självförtroende, vilket leder till att de succesivt höjer sina betyg.