Ansökan om sponsring

Välkommen med er ansökan.

Ansökan om sponsring

Varför sponsrar vi?

Vårt engagemang sträcker sig längre än till försäkringar och banktjänster. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän arbetar med hållbarhet eftersom vi är ett kundägt bolag som vill ta ansvar och ge tillbaka till samhället där våra kunder och ägare finns. Vi har ett stort intresse i samhällsfrågor och genomför många insatser som bidar till en positiv samhällsutveckling. Genom ett aktivt och lokalt samhällsengagemang vill vi bidra till en hållbar utveckling av vårt närområde.

Vi sponsrar föreningar/förbund som:

 • är lokala och långsiktiga
 • visar samhällsansvar
 • är miljövänliga
 • värnar om trygghet
 • verkar skadeförebyggande
 • gynnar idrott och hälsa
 • främjar "vardagskultur"
 • främjar lokalt företagande

Vi sponsrar inte föreningar/organisationer:

 • som ligger utanför Länsförsäkringars värderingar
 • där den sponsrade aktiviteten har en religiös eller politisk inriktning
 • som förknippas med höga skaderisker enligt Länsförsäkringars sätt att riskbedöma
 • inom smala idrotter som utövas av få personer

Bolaget sponsrar inte heller enskilda individer.