Öka barn och ungas kunskap om hållbarhet

För att ge fler barn och deras familjer möjlighet att lära sig mer om hållbar utveckling och en hållbar livsstil samarbetar vi med Svenska Kunskapsförlaget som distribuerar Natur- & miljöboken till mellanstadieskolor. Varje steg i läromedlet är anpassat till kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör en heltäckande miljöutbildning för eleverna.

Nordens Ark

Under hösten 2021 gav vi 300 elever från skolor i Göteborg möjligheten att åka till Nordens Ark. Barnen fick under dagen fördjupad kundskap om utrotningshotade djur, biologisk mångfald, allemansrätten och en fin dag att minnas.

 

Natur och miljöboken

Vi samarbetar med Svenska Kunskapsförlaget som ger ut Natur- och miljöboken. NM-boken är en  är en tredelad läromedelsserie som eleverna erhåller i årskurs 4, 5 och 6.  Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande klimatsmart utbildning för mellanstadieeleverna. På så sätt får ungdomar med sig kunskap om och intresse för hållbarhet redan i tidig ålder.”

Som samarbetspartner bidrar vi till att elever och skolor i vår region får tillgång till Natur- och miljöboken utan kostnad.

Mer om Natur och miljöboken

 

Håll Sverige Rent (Grön flagg)

Vi samarbetar med organisationen Håll Sverige rent där vi stöttar förskolor i vår region som vill bli certifierade enligt Grön Flagg.

Grön Flagg är en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt, förebyggande och långsiktigt med hållbarhet i sin verksamhet. Genom att inkludera hållbarhet i undervisningen och låta barnen vara delaktiga i arbetet med att göra förskolan mer hållbar, får barnen även med sig engagemang och kunskap om hållbar utveckling.

Mer om Grön flagg

 

Sustainergies

Sedan ett par år tillbaka samarbetar vi med Sustainergies som är en organisation som skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken. På så vis bidrar de till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor. Vi har tagit emot studenter från ett flertal olika utbildningar som genom Sustainergies Acadamy har fått arbeta med case hos oss.

Mer om Sustainergies