Utökad kunskap om hållbar utveckling

För att ge fler barn och deras familjer möjlighet att lära sig mer om hållbar utveckling och en hållbar livsstil samarbetar vi med Svenska Kunskapsförlaget som distribuerar Natur- & miljöboken till mellanstadieskolor. Varje steg i läromedlet är anpassat till kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör en heltäckande miljöutbildning för eleverna.

Natur- och miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till elever i årskurs 4, 5 och 6. Den är kompatibel med miljömålen i Lgr 11 och fungerar både som ett fristående läromedel och som ett komplement till andra NO-material. Innehållet i de tre stegen går att arbeta med i både helklass, grupparbeten samt på egen hand.

Som samarbetspartner bidrar vi till att elever och skolor i vår region får tillgång till Natur- och miljöboken utan kostnad. Vi deltar även vid skolbesök och delar med oss av vår kunskap inom bland annat brandsäkerhet.