Olycksfallsförsäkring Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Stadens verksamhetsområde.

Information om Olycksfallsförsäkringen

Vem försäkringen gäller för

  • Barn 0-17 år
  • Barn folkbokförda i Göteborgs stad.
  • Barn från annan kommun inom kommunal verksamhet, enskild verksamhet samt kommunal och fristående skola i Göteborgs Stad.
  • Asylsökande- och ensamkommande barn samt gömda- och papperslösa barn i Göteborgs Stad.
  • Flyktingar från Ukraina 0-18 år.

Omfattning: Heltid

Gymnasieelever fr o m 18 år

  • Gymnasieelever i kommunal samt fristående gymnasie- eller gymnasiesärskola i Göteborgs Stad inklusive elever från annan kommun
  • Gymnasieelever från Göteborgs Stad med skolgång i gymnasie- och gymnasiesärskolor i annan kommun

Omfattning: Heltid

Övriga försäkrade

  • Deltagare i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna inom Utbildningsförvaltningen. Deltagare som genomför prövning och uppdrag inom dykning samt arbetsplatsförlagd utbildning, praktik och projektarbete
  • Ledare i kommunal verksamhet som inte omfattas av arbetsskadeförsäkring.

Omfattning: Verksamhetstid

Definitioner

Heltid: Dygnet runt

Skol-/verksamhetstid: Försäkringen gäller under den tid den försäkrade deltar i av kommunen ordinarie bedriven verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten som är godkända av rektor eller motsvarande, till exempel skolresor och PRAO.

Läs mer om försäkringen här

Anmäl skada här

Om olyckan inträffat under skoltid eller på resväg till och från skolan, vänligen uppge då namnet på skolan/förskolan som som den skadade går på i din skadeanmälan.   

Armskada-152x152.png

Erbjudande om sjukförsäkring som tillägg

Barnen är det käraste vi har. Trots detta är ofta bilen och hemmet bättre försäkrade än barnen. Vi erbjuder dig att komplettera Göteborgs Stads olycksfallsförsäkring med en försäkring som även ersätter till exempel invaliditet orsakad av sjukdom.

Sjukdom vanligaste orsaken till invaliditet
Försäkringen som ditt barn får genom Göteborgs Stad gäller bara vid olycksfall men vanligaste orsaken till invaliditet hos barn är sjukdom. Det kan till exempel handla om ämnesomsättningssjukdomar eller sjukdomar i sinnesorgan.

Kontakta oss

Kontakta oss