Trygghetsvärdar förbättrar skolmiljön

För att unga ska kunna prestera under skoltid behövs en miljö som kännetecknas av respekt, kamratskap och studiero. Detta är inte en självklarhet överallt. Därför finansierar vi trygghetsvärdar vars syfte är att skapa en lugn och trygg tillvaro för eleverna under skoltid.

Skolkorridoren är en plats som väcker alla slags minnen. För vissa var det kanske där de fick sin första kyss. För andra platsen där den första killen eller tjejen gjorde slut. Många minns hur de satt och pluggade i korridoren, hängde med kompisarna och hade kul mellan lektionerna. Men en del har mindre ljusa minnen av skolan. Istället för att fokusera på skolarbetet var de mest oroade för vad som skulle kunna hända på nästa rast.

Vi vill att unga ska ha bra minnen av sin skolgång. En plats där lärde sig sådant som de har nytta av i dag. En plats där de kanske knöt vänskapsband för livet. En plats de kände sig trygga att gå till varje dag. Genom att finansiera trygghetsvärdar på grundskolor i utsatta områden kan vi bidra till en skolmiljö som präglas av respektfulla relationer och studiero vilket i sin tur leder till bättre studieresultat. Detta stärker elevernas förutsättningar inför framtida arbetsliv.

“I sjuan skolkade jag mycket. Men så började trygghetsvärden prata om framtiden och jag förstod vad som kunde hända om jag fortsatte skolka.”

Trygghetsvärdarnas uppdrag är att skapa en lugn och trygg tillvaro för eleverna där kunskapsinhämtning främjas. Eftersom varje skola har sina specifika utmaningar, förutsättningar och behov arbetar de nära skolledning, pedagoger och fältassistenter. En stor del av arbetet handlar om att bygga förtroendefulla relationer – att se, lyssna på och stötta ungdomarna under skoltid. Trygghetsvärden ersätter inte personal på skolan som är anställd av kommunen utan fungera som ett komplement och en förstärkning.

”Det har blivit mindre svordomar och lugnare på rasterna. Ingen känner sig ensam längre. Skolan har blivit tryggare och vi blir snällare mot varandra.”

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har i detta ändamål samarbetat med den ideella föreningen Reningsborg sen 2016.