Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Vår lokala närvaro är vår styrka

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän grundades 1845 och är ett av 23 självständiga bolag i länsförsäkringsgruppen. Vi ägs av våra kunder.

Både bank och försäkring

Länsförsäkringar erbjuder alla typer av person- och sakförsäkringar samt bank- och fondtjänster. Vi har öppet dygnets alla timmar, 365 dagar om året.

370 medarbetare och tio kontor

Bank- och försäkringskontor finns i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Tanumshede och Strömstad. Bolaget har cirka 370 anställda. Därtill fyra franchisebolag inom försäkring och sju franchisebolag inom fastighetsförmedling.

Sälja och köpa bostad

När du ska sälja din bostad eller köpa ny hjälper Länsförsäkringar Fastighetsförmedling dig. Fastighetsförmedlingen har ett 50-tal medarbetare och kontor från Strömstad i norr till Sisjön i söder.

23 länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB

Genom vårt samarbete inom länsförsäkringsgruppen kan vi också uppvisa det rikstäckande bolagets styrka och kompetens.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, ömsesidigt
organisationsnummer 558500-8039
404 84 Göteborg
info@gbg.lansforsakringar.se


Organisation och ledning

Fullmäktige - våra ägares röst

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt försäkringsbolag och det innebär att varje försäkringstagare är delägare i bolaget. All verksamhet i bolaget ska tillgodose kundernas ägarintressen. Genom valda representanter – fullmäktigeledamöter och styrelseledamöter – utövar kunderna påverkan.

Fullmäktigeledamöter företräder Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns delägare och utser exempelvis styrelseledamöter vid bolagsstämman. Vill du veta mer om uppdraget kan du läsa vidare här:

Så fungerar fullmäktige

Se vilka som är fullmäktigeledamöter i din kommun

Här hittar du information om valberedningen


Organisationschema.png

Nominering till fullmäktige

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt kundägt försäkringsbolag. Det betyder att du som kund är delägare och dina intressen företräds av de ledamöter som varje år väljs till fullmäktige. För att vara med och påverka vår verksamhet kan du nominera kandidater till vårt årliga fullmäktigeval och rösta på den som du önskar ska representera dig.

När vi har fått din nominering tar valberedningen kontakt med de föreslagna kandidaterna och bjuder in dem för intervju. Slutligen föreslår valberedningen kandidater som går vidare till fullmäktigevalet.

Nomineringsperioden är öppen mellan 15-30 september.

Val till fullmäktige

Cirka en tredjedel av samtliga fullmäktigeledamöter röstas fram årligen bland delägarna. Ledamöterna väljs på tre år räknat från och med det kommande året. Varje sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän kan bli vald som ledamot i fullmäktige. Den som är styrelseledamot, anställd eller ombud i bolaget kan inte bli vald till fullmäktige.

Valet sker på bolagets webbplats senast i december. Information om valet skickas i digitalt nyhetsbrev, på webbsidan och annonser i dagspress.

Har du frågor om fullmäktige, kontakta gärna någon av våra fullmäktigeledamöter eller valberedningen via deras mejladresser.

Du kan också komma i kontakt med valberedningen genom att mejla
fullmaktige.gbg.bohuslan@lansforsakringar.se

fullmaktige_2020.png


Styrelse

Hans Ljungkvist - ordförande

Styrelseuppdrag - bland annat ordförande i Profura AB och AB Tornstaden

Gunilla Rittgård - vice ordförande 

Vd Mediq Sverige

Ulf Ek - ledamot

Senior Advisor Wallenstam AB

Per Hendar - ledamot

Advokat dNovo Law & Business

Märta Jansdotter - ledamot

Vd Gröna gårdar AB

Henrik Stenström - ledamot

Delägare i Empir AB, styrelseuppdrag

Andreas Svenungsson - ledamot

Vice president group strategy, Volvo Group  

Ingalill Östman - ledamot

Informationsdirektör Castellum

Ricard Robbstål

Vd

Fredrik Haglund

Personalrepresentant, säljare företagsförsäkring 

Susanne Skagvard

Personalrepresentant, innesäljare företagsförsäkring  

Företagsledning

Ricard Robbstål

Vd
031-63 16 80
ricard.robbstal@lansforsakringar.se

Annika Lundberg

Affärsområdeschef bank och liv
031-63 80 34
annika.lundberg@lansforsakringar.se

Helena Johnsson

Affärsområdeschef försäljning sakförsäkring och marknad/varumärke
031-63 81 19
helena.johnsson@lansforsakringar.se

Björn Schedwin

Affärsområdeschef sakförsäkring och skador
031-63 81 06
bjorn.schedwin@lansforsakringar.se

Karolin Lindeman

HR-chef 
031-63 16 24
karolin.lindeman@lansforsakringar.se

Lotta Holm

Chef Affärsstöd, ekonomichef
031-63 81 46
lotta.holm@lansforsakringar.se

 


Finansiell information

Årsredovisning

Här kan du ta del av våra senaste årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och solvens- och verksamhetsrapporter för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Dessutom finner du vår bolagsordning och protokoll från vår senaste bolagstämma.

Redogörelse för ersättningar

Här hittar du ersättningspolicy och redogörelser för ersättning inom Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.


Samhällsengagemang och miljö

Hållbarhet

Vårt jobb stannar inte vid en enskild sakförsäkring eller banktjänst. Vårt mål är alltid detsamma: Vi vill förmedla trygghet och minska risker där människor lever och verkar. Genom att aktivt förebygga skador och motverka utanförskap kan vi inte bara skapa stora samhällsekonomiska och miljömässiga vinster – vi kan bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I förlängningen innebär detta bland annat färre inbrott och minskad psykisk ohälsa – någonting som vi alla vinner på.

Läs mer här

Vårt hållbarhetsarbeteSponsring

Sponsring

Sponsring är en viktig del av Länsförsäkringars verksamhet. Genom sponsringen vill vi aktivt stärka och öka kännedomen om vårt varumärke.

Vår sponsring är affärsmässig och har en tydlig koppling till vår vision, affärsidé och våra värderingar. All sponsring är lokalt förankrad.

Läs mer och ansök om sponsring