Stöd till ungas entreprenörskap

I elevernas möte med företagande blir steget från skola vidare till jobb, studier och entreprenörskap kortare och lättare. Genom samarbetet med Ung Företagsamhet engagerar vi oss i ungas företagande som rådgivare, jurymedlemmar och inspirationsföreläsare. Tillsammans stärker vi unga människor inför livet efter skolan.

Vi vill ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Därför är vi partner till den ideella organisationen Ung Företagsamhet.

Antalet gymnasielever som väljer att starta UF-företag ökar för varje år. Idag driver över 30 000 elever på närmare 600 skolor 10 000 företag. Antalet unga som någon gång har varit delaktiga i ett UF-företag i Sverige är nu 450 000.

Entreprenörskap handlar om att tänka nytt och kreativt, att se möjligheter och lösa problem. Under läsåret får UF-företagarna utveckla sin förmåga att samarbeta, fatta beslut och ta ansvar. Det har visat sig vara en stor tillgång senare i yrkeslivet oavsett om de blir egenföretagare eller anställda. Forskning visar nämligen att de personer som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra.