Rörelse och hälsa för barn och unga

Förebyggande och främjande insatser är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle för barn och unga. Alla våra satsningar är specifikt utvalda samarbeten som är långsiktiga och anpassade efter lokala förutsättningar.

Rörelse och hälsa för barn och unga

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har sedan flera år lagt stor vikt vid att skapa goda förutsättningar för barn och unga i vår region. Vi vill att alla barn ska lyckas i livet och ha jämlika uppväxtvillkor. Inom social hållbarhet ligger fokus på att barn och unga ska klara skolan med godkända betyg samt att minska den psykiska ohälsan. Det görs via insatser inom skola, idrott, kultur, entreprenörskap och trygghetsskapande aktiviteter.

Länsförsäkringar arbetar strategiskt tillsammans med samverkanspartners som vill medverka till ett hållbart samhälle. Vi har insatser för barn i alla åldrar, som göra skillnad på riktigt.

Vi samarbetar med runt 100 ideella organisationer, föreningar och sociala företag för att främja hälsa, jämlikhet och innanförskap bland barn och unga i vår region.

Ansök om sponsring