Främjad hälsa genom inkluderande lek

Med dagens teknik är det inte konstigt att antalet stillasittande barn och ungdomar ökar, vilket i sin tur kan orsaka ohälsa. Trivselprogrammet använder rasten som utgångspunkt för att främja fysisk aktivitet samtidigt som det ger eleverna verktyg inom ledarskap och inkludering. Genom att utbilda elever till trivselledare skapas involvering, engagemang och en trygg skolmiljö.

Digitaliseringen har fört med sig mycket gott. Vem hade exempelvis kunnat föreställa sig en tillvaro utan Internet idag? Men i takt med att den nya tekniken har fått ta en allt större plats i våra liv har andra saker fått stryka på foten. De senaste åren har alltfler börjat prata om den stillasittande livsstil som brer ut sig som ett växande folkhälsoproblem.

 

"Det här var min bästa rast hittills! Det är kul att känna att man behövs och att få ha roligt samtidigt."

 

För att främja fysisk aktivitet hjälper Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän skolor att integrera Trivselprogrammet i den ordinarie verksamheten. Det är en metod för ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna där grundskoleeleverna själva står för ledarskapet. Eleverna nominerar sina klasskompisar och de utvalda får, tillsammans med elever från andra skolor i samma område, utbildning av Trivselledare i Sverige. Barnen lär sig roliga lekar, där alla får vara med.

"Tack för den här möjligheten som fått mig att bli glad igen. Jag är aldrig ensam på rasten längre."

Genom att bidra med verktyg för ett aktiv, inkluderande och trygg miljö för eleverna motverkas konflikter och utanförskap. Trivselprogrammet blir på så sätt en del av skolans förebyggande arbete för att komma tillrätta med konflikter, kränkningar och utanförskap, samtidigt som det främjar ungas hälsa, kreativitet och fysisk aktivitet. Elever som rör på sig regelbundet har även godare förutsättningar att bibehålla koncentrationen och lära sig nya saker på lektionerna.