Hej delägare!

Vem ska representera dig i fullmäktige?

Som kund hos oss är du också delägare i Länsförsäkringar Jämtland. Högst upp i vår organisation finns bolagets fullmäktige. Där sitter 46 kunder som är med och påverkar företagets framtid. Nu söker vi nya krafter till fullmäktige i Härjedalen, Ragunda och Strömsund kommun.

Nominera någon till fullmäktige i Härjedalen, Ragunda och Strömsund kommun

Vi letar efter dig som, liksom vi, vill vara med och skapa trygghet och möjligheter i vårt vackra län. Som ledamot i vårt fullmäktige blir du ambassadör för Länsförsäkringar Jämtland och representerar alla våra delägare. Dessutom blir du del av ett stort nätverk i länet.

I år är det val i Härjedalen, Ragunda och Strömsund kommun. Till och med den 15 augusti kan du nominera dig själv eller någon annan.

De nomineringar som kommer in kommer vi sedan att lämna över till valberedningen som förbereder förslag inför de distriktsmöten som hålls i de aktuella kommunerna under vecka 42, 2022.

Välkommen med din nominering!

För mer information, kontakta gärna:

Profilbild för Angela Murén

Angela Murén

Projektledare styrning och ledning, styrelsens sekreterare
Profilbild för Andreas Axelsson

Andreas Axelsson

Valberedningens ordförande

Din nominering

Frågor och svar

Skicka in en nominering, så säkerställer vi om personen i fråga har en försäkring.

Nej, eftersom försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Agria är du inte försäkringstagare i Länsförsäkringar Jämtland.

Den information du lämnar vid nomineringen syns inte på hemsidan. Det är endast valberedningen och ett fåtal personer i bolaget som jobbar med fullmäktigevalet som har tillgång till informationen. Går du vidare i processen kommer valberedningen att kontakta dig innan det blir dags för val till fullmäktige.

Ja, det kan du, skicka bara en ny nominering för varje förslag du har.

Då skickar du bara in en ny nominering och skriver i kommentaren om en tidigare nominering ska tas bort.

Nej, även om du är försäkringstagare i bolaget finns det vissa undantag för vem som kan nomineras. Att vara anställd gör att du inte kan nominera dig själv eller heller bli nominerad av någon annan.

Även den som är styrelseledamot eller förmedlar bolagets tjänster och produkter kan inte vara fullmäktigeledamot. Den som är anställd, styrelseledamot eller har förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets verksamhet kan inte heller vara fullmäktige. Inte heller den som är underårig, i konkurs eller har näringsförbud kan vara fullmäktige.