Valberedning

Länsförsäkringar Jämtland har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningen bereder även val av fullmäktigeledamöter i aktuella kommuner. Ledamöter väljs ur fullmäktige och representerar samtliga kommuner i länet, Östersunds kommun representeras av två ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs för en mandattid om tre år.  

Valberedning

Fullmäktigeval 2022

Hösten 2022 ska fullmäktigeledamöter väljas i kommunerna Härjedalen, Ragunda och Strömsund. Valen kommer äga rum under vecka 42.

Valberedningens ledamöter

Berg

Kjell Svanberg, Hackås
kjell.svanberg@hotmail.com

Bräcke

Peter Jonsson, Kälarne
peppejonza@hotmail.com

Härjedalen

Gun-Lis Bergman, Sveg
gunlis.bergman@telia.com

Krokom

Andreas Axelsson, Alsen - ordförande
hovslantbruk@gmail.com
070-694 66 26

Ragunda

Ann-Marie Åsander
am.aasander@gmail.com

Strömsund

Gertrud Olsson
gertrud.m.olsson@gmail.com

Åre

Cina Eijvergård, Kall
cinaikall@telia.com

Östersund

Örjan Nilsson, Lit
t.o.orjan.nilsson@telia.com
0642-101 48

Marie Fryklöf, Östersund
marie.fryklof@ostersund.se