Valberedning

Länsförsäkringar Jämtland har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningen bereder även val av fullmäktigeledamöter i aktuella kommuner. Ledamöter väljs ur fullmäktige och representerar samtliga kommuner i länet, Östersunds kommun representeras av två ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs för en mandattid om tre år.  

Fullmäktigeval 2022

Hösten 2022 ska fullmäktigeledamöter väljas i kommunerna Härjedalen, Ragunda och Strömsund. Valen kommer äga rum under vecka 42.

Valberedningens ledamöter

Berg

Kjell Svanberg, Hackås
kjell.svanberg@hotmail.com
tel: 063-77 06 63

Bräcke

Peter Jonsson, Kälarne
peppejonza@hotmail.com
tel: 0693-430 00

Härjedalen

Gun-Lis Bergman, Sveg
gunlis.bergman@telia.com
tel: 0680-71 10 56

Krokom

Andreas Axelsson, Alsen - ordförande
hovslantbruk@gmail.com
tel: 070-694 66 26

Ragunda

Vakant

Strömsund

Bengt Mickelsson, Strömsund
bengt.mickelsson@hotmail.com
tel: 0670-301 30

Åre

Cina Eijvergård, Kall
cinaikall@telia.com
070-2807988

Östersund

Örjan Nilsson, Lit
t.o.orjan.nilsson@telia.com
tel: 0642-101 48

Marie Fryklöf, Östersund
marie.fryklof@ostersund.se
tel: 063-14 49 10