Valberedning

Länsförsäkringar Jämtland har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningen bereder även val av fullmäktigeledamöter i aktuella kommuner. Ledamöter väljs ur fullmäktige och representerar samtliga kommuner i länet, Östersunds kommun representeras av två ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs för en mandattid om tre år.  

Fullmäktigeval 2021

Hösten 2021 ska fullmäktigeledamöter väljas i kommunerna Åre, Krokom och Berg. Valen kommer äga rum under vecka 42. Mer information kommer under sommaren. 

Ordinarie ledamöter:

 • Örjan Bertilsson, Frösön - omval            
 • Örjan Mårtensson, Östersund - omval
 • Ove Nesterud, Frösön - omval
 • Leif Arnesson, Frösön - omval              
 • Marie Fryklöf, Östersund - omval
 • Örjan Nilsson, Lit - omval
 • Monica Persson, Fåker - omval
 • Anders Bromée, Östersund - omval
 • Anna Brandt, Frösön - omval
 • Mona Thorsson, Östersund - omval
 • Sofia Gulliksson, Östersund - omval
 • Sara Grinde, Östersund - omval
 • Mattias Eriksson, Östersund - omval (tidigare suppleant)
 • Sara Larsson Brunflo - omval (tidigare suppleant)
 • Jana Bäckström, Östersund - omval (tidigare suppleant)
 • Erica Jonsson Ogilwie, Östersund - nyval
 • Nils Björid, Slandrom - nyval

Suppleanter:

 • Kjell Ericson, Östersund - omval (tidigare ordinarie)                                   
 • Gunilla Israelsson, Brunflo - omval (tidigare ordinarie)
 • Marie Lindström, Lit - omval (tidigare ordinarie)
 • Björn Hemmingsson, Frösön - nyval
 • Marta Lindvert, Frösön - omval
 • Samira Musa, Östersund - nyval

Ordinarie ledamöter:

 • Peter Jonsson, Kälarne - omval
 • Theresa Flatmo, Kälarne - omval
 • Anders Jämthagen, Bräcke - nyval

Suppleant:

 • Rolf Jönsson, Gällö - omval

Valberedningens ledamöter

Berg

Kjell Svanberg, Hackås
kjell.svanberg@hotmail.com
tel: 063-77 06 63

Bräcke

Peter Jonsson, Kälarne
peppejonza@hotmail.com
tel: 0693-430 00

Härjedalen

Gun-Lis Bergman, Sveg
gunlis.bergman@telia.com
tel: 0680-71 10 56

Krokom

Andreas Axelsson, Alsen - ordförande
hovslantbruk@gmail.com
tel: 070-694 66 26

Ragunda

Kenneth Backlund, Bispgården
k.bs@bredband.net
tel: 0696-306 48

Strömsund

Bengt Mickelsson, Strömsund
bengt.mickelsson@hotmail.com
tel: 0670-301 30

Åre

Karin Nilsson, Mattmar
kvitsle.karin@gmail.com
tel: 0640-450 84

Östersund

Örjan Nilsson, Lit
t.o.orjan.nilsson@telia.com
tel: 0642-101 48

Marie Fryklöf, Östersund
marie.fryklof@ostersund.se
tel: 063-14 49 10

Här kan du nominera till fullmäktigevalen 2021.

Nomineringen ska göras senast den 31 augusti.