Fullmäktiges valberedning

Länsförsäkringar Jämtland har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningens ledamöter väljs ur fullmäktige och representerar samtliga kommuner i länet, Östersunds kommun representeras av två ledamöter.Valberedningens ledamöter väljs för en mandattid om ett år.  

Berg
Kjell Svanberg, Hackås
kjell.svanberg@hotmail.com
tel: 063-77 06 63

Bräcke
Peter Jonsson, Kälarne
peppejonza@hotmail.com
tel: 0693-430 00

Härjedalen
Gun-Lis Bergman, Sveg
gunlis.bergman@telia.com
tel: 0680-71 10 56

Krokom
Andreas Axelsson, Alsen - ordförande
hovslantbruk@gmail.com
tel: 070-694 66 26

Ragunda
Kenneth Backlund, Bispgården
k.bs@bredband.net
tel: 0696-306 48

Strömsund
Bengt Mickelsson, Strömsund
bengt.mickelsson@hotmail.com
tel: 0670-301 30

Åre
Karin Nilsson, Mattmar
kvitsle.karin@gmail.com
tel: 0640-450 84

Östersund
Örjan Nilsson, Lit
t.o.orjan.nilsson@telia.com
tel: 0642-101 48

Marie Fryklöf, Östersund
marie.fryklof@ostersund.se
tel: 063-14 49 10

För att lämna förslag till valberedningen, kontakta valberedningens ordförande, Andreas Axelsson, tfn. 070-694 66 26.