Valberedning

Länsförsäkringar Jämtland har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa. Valberedningen bereder även val av fullmäktigeledamöter i aktuella kommuner. Ledamöter väljs ur fullmäktige och representerar samtliga kommuner i länet, Östersunds kommun representeras av två ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs för en mandattid om tre år.  

Fullmäktigeval 2023

Hösten 2023 ska fullmäktigeledamöter väljas i kommunerna Bräcke och Östersunds. Valen kommer äga rum under vecka 43.

Valberedningens ledamöter

Berg

Kjell Svanberg, Hackås
kjell.svanberg@hotmail.com

Bräcke

Peter Jonsson, Kälarne
peppejonza@hotmail.com

Härjedalen

Gun-Lis Bergman, Sveg
gunlis.bergman@telia.com

Krokom

Andreas Axelsson, Alsen - ordförande
hovslantbruk@gmail.com
070-694 66 26

Ragunda

Ann-Marie Åsander
am.aasander@gmail.com

Strömsund

Gertrud Olsson
gertrud.m.olsson@gmail.com

Åre

Cina Eijvergård, Kall
cinaikall@telia.com

Östersund

Örjan Nilsson, Lit
t.o.orjan.nilsson@telia.com

Marie Fryklöf, Östersund
marie.fryklof@ostersund.se