Vår organisation

Länsförsäkringar Jämtland är ett kundägt bolag. Det är våra drygt 60 000 sakförsäkringskunder som tillsammans äger bolaget och som påverkar vår framtid. Det gör att våra kunders långsiktiga intressen sätts i första rummet – det finns inga aktieägare med kortsiktiga vinstkrav. Det är vi och våra kunder tillsammans.

Att vara kundägda och lokala är för oss att vara lokala på riktigt – styrelse, företagsledning och medarbetare bor i det län där vi verkar. I Jämtlands län. Därför är det också lätt att förstå att närhet är något som är viktigt för oss – närhet till våra kunder, närhet till interna beslut, närhet när det gäller attityder och värderingar.

Vår organisation

Fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Jämtland och består av 46 ledamöter.

Läs mer om fullmäktige

Styrelsen

Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år.

Läs mer om styrelsens ledamöter

Affärsledningen

Representanter i affärsledningen utses av VD.

Läs mer om affärsledningen

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs vid ordinarie bolagsstämma.

Läs mer om bolagsordningen