Vår organisation

Länsförsäkringar Jämtland är ett kundägt bolag. Det är våra drygt 56 000 sakförsäkringskunder som tillsammans äger bolaget och som påverkar vår framtid. Det gör att våra kunders långsiktiga intressen sätts i första rummet – det finns inga aktieägare med kortsiktiga vinstkrav. Det är vi och våra kunder tillsammans.

Att vara kundägda och lokala är för oss att vara lokala på riktigt – styrelse, företagsledning och medarbetare bor i det län där vi verkar. I Jämtlands län. Därför är det också lätt att förstå att närhet är något som är viktigt för oss – närhet till våra kunder, närhet till interna beslut, närhet när det gäller attityder och värderingar

Vår organisation

Länsförsäkringar Jämtland organisationsschema