Samhällsengagemang

Vi ägs av våra kunder, jämtarna och härjedalingarna. Våra kontor finns här och våra medarbetare, de bor också här. För oss är vårt län, människorna och företagen, det viktigaste som finns. Så har det varit i mer än 170 år. Vi förstår och delar din vardag och bryr oss om Jämtland och Härjedalen, på riktigt. Därför gör vi val som inte bara gynnar oss som bor här idag, utan också dem som vill bo här i framtiden.

Samhällsengagemang

Sponsring av föreningar och verksamheter

Vi vill att hela länet ska leva och i det arbetet är de idéella föreningarna en viktig kraft! Därför är vi med och bidrar till föreningar, projekt och verksamheter som är till glädje och nytta för människorna som bor i vårt län. När vi engagerar oss som sponsorer har vi vissa krav som vår avtalspart ska uppfylla.

Vi vill skapa samarbeten

Vi satsar på det som gör skillnad och engagerar oss i frågor som engagerar dig och vårt län. Vi jobbar tillsammans för att utveckla vårt samhälle och förutsättningarna för att leva och verka här. Företagsutveckling, attraktivitet för inflyttning och en tryggare vardag i ett samhälle där alla får vara med. Tillsammans med dig och din organisation ger vi förutsättningar för en hållbar framtid, i ett Jämtland och Härjedalen fyllt av möjligheter.

Integration och trygghet

För oss är det viktigt att alla ska känna sig välkomna och trygga i vårt län, trygghet ligger helt enkelt i vårt DNA.

Gnistan - bidrag för integrationsinsatser

Brinner du för att underlätta integrationen i vårt län? Har du och dina vänner en idé som skulle kunna underlätta integrationen av nyanlända i vårt svenska samhälle? Då är du välkommen att ansöka om ett ekonomiskt bidrag hos vår samarbetspartner Gnistan. 

Läs mer om Gnistan

Gratis reflexvästar till alla förskolor

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Därför erbjuder vi alla förskolor i Jämtlands län att helt kostnadsfritt beställa våra reflexvästar till både barn och personal.

Läs mer och beställ

Aktiv fritid

Länsförsäkringar Aktivitetscenter

Länsförsäkringar aktivitetscenter på Frösön i Östersund är ett gott exempel på en anläggning med ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga. vi har valt att bli huvudsponsor eftersom vi tycker att det är viktigt att barn och unga har goda möjligheter till en trygg, aktiv och meningsfull fritid. En levande näridrottsplats, öppen för alla!

Läs mer om Länsförsäkringar aktivitetscenter

The Game Changer

The Game Changer utvecklar individer för livet genom idrotten. Initiativet omfattar alla spelar lika, ungdomsavtal, tillgängliggöra idrotten, mental träning och att vara en lagspelare. The Game Changer drivs av Östersunds IK och vi är en av deras partners i projektet.

Läs mer om The Game Changer

Företagande

För oss är vårt län - människorna och företagen - det viktigaste som finns. Genom samarbeten vill vi stimulera företagande, entreprenörskap och utveckling av Jämtland och Härjedalen.

Samling Näringsliv

Samling Näringsliv är ett kluster av företag och företagar i Jämtland och Härjedalen som jobbar för att bli en självklar region för företagsetableringar och företagsutveckling. Med tre tydliga fokusområden ska Samling Näringsliv skapa en plattform för att fler företag ska etablera sig i länet och att fler företag kan expandera.

Läs mer om Samling Näringsliv

Nyföretagarcentrum Jämtland

Till Nyföretagarcentrum Jämtland kan du vända dig om du planerar att starta eget företag eller nyligen har gjort det. Du får hjälp med att gå igenom din affärsidé, formulera en affärsplan, göra en första budget, hitta rätt kontakter och etablera företaget. Erfarna rådgivare erbjuder individuell, kostnadsfri och affärsmässig rådgivning.

Läs mer om Nyföretagarcentrum Jämtland

Styrelseakademien Jämtland

Jämtlands län ligger i topp när det gäller nyföretagande. Men flertalet är småföretagare som skulle behöva hjälp att lyfta blicken och tänka mer långsiktigt och strategiskt. Styrelseakademien Jämtland är ett forum som lyfter styrelsefrågor, utbildar, nätverkar och gör dig bättre rustad att möta framtiden. 

Läs mer om Styrelseakadmien Jämtland

Drivande företagskoncept

Utmärkelser och stipendier

I vårt län har vi mycket att vara stolta över, inte minst alla människor som är kreativa, innovativa, ledande och goda förebilder för oss medmänniskor. För att uppmärksamma och inspirera till positiva insatser har vi en rad olika utmärkelser och stipender som vi årligen delar ut i olika sammanhang.

Stipendie GLOW4equality 

Att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt är FNs Globala hållbarhetsmål nummer 5. Genom ett stipendie och partnerskap med GLOW4equality skapar vi möjlighet för kvinnor som arbetar för jämställdhet att växa och utvecklas. I coachprogrammet deltar kvinnor från hela världen. Länsförsäkringar Jämtlands stipendie fördelas till de kvinnor från Jämtlands län som deltar i programmet.

GLOW4Equality

Årets barnrättskämpe

En av våra viktiga samarbetspartners är Rädda Barnen i Jämtland/Härjedalen. Tillsammans har vi inrättat utmärkelsen Årets barnrättskämpe i Jämtlands län för att uppmärksamma personer eller organisationer som tydligt visat att det går att förändra vardagen till det bättre för barn och unga i Jämtlands län. 

Läs mer om Årets barnrättskämpe

Årets hållbara företag

Vinnaren är ett företag som arbetar för en hållbar tillväxt, som ser till framtid och trygghet för både sitt företag och sin omgivning. Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. 

Läs mer om Årets hållbara företag

Årets bilplåtverkstad

Syftet med utmärkelsen Årets bilplåtverkstad är att stimulera våra avtalsverkstäder att minska sin miljöpåverkan och att våra gemensamma kunder ska vara riktigt nöjda med utförd reparation, i alla avseenden. 

Läs mer om Årets bilplåtverkstad

Ung Växtkraft

På landsbygden i vårt län utvecklas idéer, metoder och produkter som gör det möjligt för alla att leva, äta och bo mer hållbart. Vi vill uppmärksamma och belöna personerna bakom dessa idéer. Utmärkelsen är instiftad av oss i samarbete med LRF Ungdom i Jämtland, LRF Jämtland och LRF Konsult. 

Läs mer om Ung Växtkraft

Ungdomsledarstipendium

Duktiga ungdomsledare i länet uppmärksammas för sitt viktiga arbete genom vårt ungdomsledarstipendium. Stipendiet delas ut vart tredje år i alla kommuner i länet.

Läs mer om Ungdomsledarstipendiet

Idrottstalangstipendium

Sedan 1974 har drygt 80 idrottstalangstipendier delats ut av Länsförsäkringar jämtland. Vi är givetvis väldigt stolta över den här utmärkelsen men framförallt är vi stolta över att vi har förmånen att få vara ett lokalt företag i ett län där det finns så måna duktiga ungdomar inom idrotten. 

Läs mer om Idrottstalangstipendiet