Sponsring i Jämtland och Härjedalen

För oss är det viktigt att vårt län mår bra och utvecklas på ett positivt sätt. Varje år är vi med och bidrar till föreningar, projekt och verksamheter som är till glädje och nytta för människorna som bor i vårt län. Vi vill att hela länet ska leva!

Ansökan om sponsring

Vi går igenom alla ansökningar som kommer in i vår sponsringsgrupp. Det kan därför ta ett par månader innan du får en återkoppling. Vi får många förfrågningar om sponsring och tyvärr kan vi inte vara med överallt. Men vi vill gärna att du lämnar en ansökan så att vi tillsammans kan se vilken typ av samarbete som vi skulle kunna ha.

Hur tänker vi kring vår sponsring?

Vi har kategoriserat våra åtaganden för att se hur vår täckningsgrad ser ut i de olika kategorierna nedan samt demografiskt och geografiskt. Vi vill försöka verka för ett jämlikt och inkluderande län och kommer ha detta i åtanke för framtida samarbeten. 

Det är viktigt för oss att hela länet ska leva och att vi tillsammans kan bidra till att vårt län är en härlig plats att bo på där vi behandlar våra medmänniskor på ett inkluderande sätt. 

Kategori Syfte
Idrott och hälsa För en aktiv fritid i en inkluderande miljö.
Kultur  Ett rikt kulturliv gynnar livskvalitet och samhällsutveckling. 

Innfattar till exempel musik, konst, teater, kreativa föreningar mm

Samhälle

För att vi vill att vårt samhälle ska leva, utvecklas bidra till månfalld, inkludering och vara tryggt för oss som bor här. 

Skola För att barn och ungdomar bidrar till vår samhällsutveckling över tid.
Miljö

För att bidra till att lämna planeten i ett bättre skick.

 

Vi vill att ni har en schysst vardag

När vi engagerar oss som sponsorer har vi vissa krav som vi vill att du som vår avtalspart ska uppfylla. Vi vill att vårt samhällsengagemang ska bidra till ett hållbart och levande län som aktivt skapar förutsättningar för integration och mångfald i samhället. Vi vill också att barn och ungdomar ska  känna sig trygga i de grupper där de befinner sig och i de aktiviteter de deltar i. Därför har vi krav för en "Schysst vardag" som gäller alla våra sponsringsåtaganden.

Schysst och hållbar vardag

Schysst och hållbar vardag handlar om att ni:

 • Arbetar aktivt med att motverka utanförskap och mobbing
 • Arbetar aktivt med att motverka all sorts användning av droger
 • Arbetar aktivt mot alla former av diskriminering
 • Är öppen och tillgänglig för alla individer som är intresserade av medverkan
 • Arbetar aktivt mot sexuella trakasserier
 • Aktiviteter som anordnas ska ha så lite påverkan på miljö och klimat som möjligt. Till exempel genom att undvika engångsartiklar i plast, ha tillgång till källsortering av avfall samt medvetna val av transporter.

Ganska enkla och självklara krav - men väldigt viktiga och vi kommer att inkludera dem i ett eventuellt avtal.

Barn och ungdomsidrott

Vid sponsringsåtaganden som omfattar barn- och ungdomsidrott ska ni även:

 • Inte bryta mot:  

  • Riksidrottsförbundets riktlinjer kring barn och ungdomsidrott
  • Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten

   

  Då Barnkonventionen blivit lag from 2020 vill vi att alla ledare i föreningen ser filmen ”1000 kronorsloppet” på Youtube

  Vi vill att föreningen gör utdrag ur brottsregistret för samtliga ungdomsledare.