Samarbeten med föreningar, organisationer och andra initiativ

Jämtland och Härjedalen är fullt med föreningar, organisationer och människor som gör det lite härligare att bo och leva här. Att stötta och uppmuntra är en del av vårt uppdrag och något vi gör för att vi delar kärleken till vårt Jämtland och Härjedalen med er.

Samarbeten med föreningar, organisationer och andra initiativ

Sök ekonomiskt stöd

Vi tar inte emot fler ansökningar för 2023 och ansökan är därför stängt. 1 december 2023 öppnar vi ansökan för medel som gäller 2024.  

Hur och varför vi stöttar

Att vara kundägt är en bolagsform som sträcker sig tillbaka till 1848 och grunden till vårt engagemang i länet. Idén är enkel. Gemensamt ansvar för gemensam trygghet. Tack vare att vi inte har aktieägare kan vi ha konkurrenskraftiga försäkringar, banktjänster och pensionslösningar samtidigt som vi stöttar det som stärker, utvecklar och engagerar. Det vinner alla på.

Mer än idrott
Vi stöttar ett stort antal idrottsföreningar i Jämtland och Härjedalen. Idrottsföreningarna gör ett fantastiskt arbete för folkhälsa, gemenskap och ger liv och rörelse åt länet. Men vårt engagemang sträcker sig betydligt längre än så och utgår från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Det innefattar bland annat kultur, skola, miljö, samhälle, idrott, hälsa och mycket annat.

När vi säger vi menar vi ni
Vi tycker om att prata om vårt engagemang i länet. Det känns bra i hjärtat för alla oss som jobbar på Länsförsäkringar Jämtland. Men egentligen är det inte vi utan faktiskt ni som gör det möjligt. Det är ni som valt att vara kunder hos oss, det är ni som brinner för idrott, miljö, och annat som utvecklar, stärker och engagerar. Tack, utan er är det inte möjligt!

Frågor och svar

Vi stöttar olika föreningar, initiativ och verksamheter som ger ett positivt avtryck och bidrar till länets utveckling. Vårt engagemang i länet utgår till stor del från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Kultur, miljö, skola, hälsa och idrott är exempel på områden vi sponsrar.

Vi får in väldigt många ansökningar varje år och det är inte lätt att välja. Vi arbetar för att det ska bli så bra och rättvist som möjligt utifrån en mängd olika parametrar. Geografi, område, ålder och mycket annat.

Vi sponsrar endast initiativ i Jämtland och Härjedalen.

Det hjälper om din förening eller verksamhet har en tydlig plan för inkludering, jämställdhet och till exempel miljö. Det är saker som är viktiga för oss som län och individer. Det behöver inte vara krångligt och kan till exempel handla om sopsortering på en idrottsplats eller att jobba med en värdegrund.

När det gäller barn och ungdomar har vi ett stor gemensamt ansvar att skapa en trygg miljö. 

Föreningar och organisationer: 

  • Får inte bryta mot riksidrottsförbundets riktlinjer kring barn och ungdomsidrott
  • Får inte bryta mot riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten
  • Föreningen ska göra ett utdrag ur brottsregistret för samtliga barn- och ungdomsledare. 

 

Nej! Vi får in väldigt många ansökningar varje år och vi har tyvärr inte möjlighet att sponsra alla. Får din förening nej ett år kan det bli ett ja ett annat år. Pröva igen!

Vi försöker göra det så bra och rättvist som möjligt utifrån en mängd olika faktorer. Vårt jobb är att se till helheten i länet när vi behandlar en ansökan. Ett nej betyder inte att en förening eller verksamhet är mindre bra än någon annan.

Det är inte lätt att välja och vi gör så gott vi kan!  

 

 

Det är en del i vårt uppdrag. Vi ägs av våra kunder och vi finns bara här i Jämtland och Härjedalen. Tack vare att vi inte har aktieägare utan bara ägare har vi en unik möjlighet att bidra och investera till länets utveckling. Så klart ska vi göra det! Det gör länet lite roligare och bättre nu och i framtiden.  Det är bra för både dig och oss alla andra som bor och lever här!

Våra försäkringar, banktjänster och pensionslösningar är konkurrenskraftiga och tål att jämföras. Så kommer det fortsätta vara. Allt vårt engagemang i länet är en investering som vi tror att alla tjänar på. Vi är övertygade om att satsningar på miljö, hälsa, idrott med mera även är bra för dig som kund.

Långsiktigt kan det också stärka oss som försäkringsbolag. Mår vi bra och är hälsosamma drabbas vi av mindre sjukdomar och skador, det har faktiskt betydelse för premiens utveckling på sikt. Det är bara ett exempel på hur vår verksamhet hänger ihop med länets utveckling.