Sponsring i Jämtland och Härjedalen

Sponsring är en del av vårt engagemang i länet. Jämtland och Härjedalen är fullt med föreningar, organisationer och människor som gör det lite härligare att bo och leva här. Att stötta och uppmuntra är en del av vårt uppdrag och något vi gör för att vi delar kärleken till det som är hemma med er.

Sponsring i Jämtland och Härjedalen

Att vara kundägt är en bolagsform som sträcker sig tillbaka till 1848 och grunden till vårt engagemang i länet. Idén är enkel. Gemensamt ansvar för gemensam trygghet. Tack vare att vi inte har aktieägare kan vi ha konkurrenskraftiga försäkringar, banktjänster och pensionslösningar samtidigt som vi stöttar det som stärker, utvecklar och engagerar. Det vinner alla på.

Mer än idrott
Vi sponsrar ett stort antal idrottsföreningar i Jämtland och Härjedalen. Idrottsföreningarna gör ett fantastiskt arbete för folkhälsa, gemenskap och ger liv och rörelse åt länet. Men vårt engagemang sträcker sig betydligt längre än så och utgår från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Det innefattar bland annat kultur, skola, miljö, samhälle, idrott, hälsa och mycket annat.

När vi säger vi menar vi ni
Vi tycker om att prata om vårt engagemang i länet. Det känns bra i hjärtat för alla oss som jobbar på Länsförsäkringar Jämtland. Men egentligen är det inte vi utan faktiskt ni som gör det möjligt. Det är ni som valt att vara kunder hos oss, det är ni som brinner för idrott, miljö, och annat som utvecklar, stärker och engagerar. Tack, utan er är det inte möjligt!

Ansökan om sponsring

Vi behandlar sponsringsansökningar i turordning. Det kan ta ett par månader innan du får svar på sin ansökan. 

Hur tänker vi kring vår sponsring?

Vi har kategoriserat våra åtaganden för att se hur vår täckningsgrad ser ut i de olika kategorierna nedan samt demografiskt och geografiskt. Vi vill försöka verka för ett jämlikt och inkluderande län och kommer ha detta i åtanke för framtida samarbeten. 

Det är viktigt för oss att hela länet ska leva och att vi tillsammans kan bidra till att vårt län är en härlig plats att bo på där vi behandlar våra medmänniskor på ett inkluderande sätt. 

Kategori Syfte
Idrott och hälsa För en aktiv fritid i en inkluderande miljö.
Kultur  Ett rikt kulturliv gynnar livskvalitet och samhällsutveckling. 

Innfattar till exempel musik, konst, teater, kreativa föreningar mm

Samhälle

För att vi vill att vårt samhälle ska leva, utvecklas bidra till månfalld, inkludering och vara tryggt för oss som bor här. 

Skola För att barn och ungdomar bidrar till vår samhällsutveckling över tid.
Miljö

För att bidra till att lämna planeten i ett bättre skick.

 

Vi vill att ni har en schysst vardag

När vi engagerar oss som sponsorer har vi vissa krav som vi vill att du som vår avtalspart ska uppfylla. Vi vill att vårt samhällsengagemang ska bidra till ett hållbart och levande län som aktivt skapar förutsättningar för integration och mångfald i samhället. Vi vill också att barn och ungdomar ska  känna sig trygga i de grupper där de befinner sig och i de aktiviteter de deltar i. Därför har vi krav för en "Schysst vardag" som gäller alla våra sponsringsåtaganden.

Schysst och hållbar vardag

Schysst och hållbar vardag handlar om att ni:

 • Arbetar aktivt med att motverka utanförskap och mobbing
 • Arbetar aktivt med att motverka all sorts användning av droger
 • Arbetar aktivt mot alla former av diskriminering
 • Är öppen och tillgänglig för alla individer som är intresserade av medverkan
 • Arbetar aktivt mot sexuella trakasserier
 • Aktiviteter som anordnas ska ha så lite påverkan på miljö och klimat som möjligt. Till exempel genom att undvika engångsartiklar i plast, ha tillgång till källsortering av avfall samt medvetna val av transporter.

Ganska enkla och självklara krav - men väldigt viktiga och vi kommer att inkludera dem i ett eventuellt avtal.

Barn och ungdomsidrott

Vid sponsringsåtaganden som omfattar barn- och ungdomsidrott ska ni även:

 • Inte bryta mot:  

  • Riksidrottsförbundets riktlinjer kring barn och ungdomsidrott
  • Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten

   

  Då Barnkonventionen blivit lag from 2020 vill vi att alla ledare i föreningen ser filmen ”1000 kronorsloppet” på Youtube

  Vi vill att föreningen gör utdrag ur brottsregistret för samtliga ungdomsledare.

 

Frågor och svar

Vi sponsrar olika föreningar, initiativ och verksamheter som ger ett positivt avtryck och bidrar till länets utveckling. Vårt engagemang i länet utgår till stor del från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Kultur, miljö, skola, hälsa och idrott är exempel på områden vi sponsrar.

Vi får in väldigt många ansökningar om sponsring varje år och det är inte lätt att välja. Vi arbetar för att det ska bli så bra och rättvist som möjligt utifrån en mängd olika parametrar. Geografi, område, ålder och mycket annat.

Vi sponsrar endast initiativ i Jämtland och Härjedalen.

Det hjälper om din förening eller verksamhet har en tydlig plan för inkludering, jämställdhet och till exempel miljö. Det är saker som är viktiga för oss som län och individer. Det behöver inte vara krångligt och kan till exempel handla om sopsortering på en idrottsplats eller att jobba med en värdegrund.

Nej! Vi får in väldigt många ansökningar varje år och vi har tyvärr inte möjlighet att sponsra alla. Får din förening nej ett år kan det bli ett ja ett annat år. Pröva igen!

Vi försöker göra det så bra och rättvist som möjligt utifrån en mängd olika faktorer. Vårt jobb är att se till helheten i länet när vi behandlar en ansökan. Ett nej betyder inte att en förening eller verksamhet är mindre bra än någon annan.

Det är inte lätt att välja och vi gör så gott vi kan!  

Det är en del i vårt uppdrag. Vi ägs av våra kunder och vi finns bara här i Jämtland och Härjedalen. Tack vare att vi inte har aktieägare utan bara ägare har vi en unik möjlighet att bidra och investera till länets utveckling. Så klart ska vi göra det! Det gör länet lite roligare och bättre nu och i framtiden.  Det är bra för både dig och oss alla andra som bor och lever här!

Våra försäkringar, banktjänster och pensionslösningar är konkurrenskraftiga och tål att jämföras. Så kommer det fortsätta vara. Allt vårt engagemang i länet är en investering som vi tror att alla tjänar på. Vi är övertygade om att satsningar på miljö, hälsa, idrott med mera även är bra för dig som kund.

Långsiktigt kan det också stärka oss som försäkringsbolag. Mår vi bra och är hälsosamma drabbas vi av mindre sjukdomar och skador, det har faktiskt betydelse för premiens utveckling på sikt. Det är bara ett exempel på hur vår verksamhet hänger ihop med länets utveckling.