Årets barnrättskämpe

Årets barnrättskämpe

En av våra viktiga samarbetspartners är Rädda Barnen i Jämtland/Härjedalen. Tillsammans med Rädda Barnen JH har vi inrättat utmärkelsen Årets barnrättskämpe i Jämtlands län för att uppmärksamma personer eller organisationer som tydligt visat att det går att förändra vardagen till det bättre för barn och unga i Jämtlands län. Priset delades ut första gången 2013.

En barnrättskämpe sätter barnens bästa i främsta rummet

Utmärkelsen Årets barnrättskämpe i Jämtlands län tilldelas den eller dem som tydligt visat hur man kan förbättra vardagen till det bättre för barn och unga i Jämtlands län. Genom att vara uthållig och mycket modig har barnrättskämpen konkret kunnat bidra till att sätta barnens bästa i främsta rummet.

Den som får utmärkelsen tilldelas 5 000 kronor från Länsförsäkringar Jämtland, för att skänka till valfritt ändamål som främjar barnets bästa. Vilket ändamål som valts tillkännages i samband med prisceremonin. Utöver detta får pristagaren ett konstverk samt ett diplom.

Årets barnrättskämpar 2017

Irene Fregelin, Röda Korset

Irene Fregelin är en sann barnrättskämpe. Hon har under många år arbetat oförtrutet i Röda Korsets regi, där hon verkat för barns rättigheter. Irene sätter alltid barnens bästa i första rummet och för många har hon blivit något av en extramamma, inte minst bland nyanlända barn som hon tagit under sina vingars beskydd.

Ett Himla Liv

Ett Himla Liv gör sedan många år ett mycket viktigt arbete för personer med olika funktionsnedsättningar. Anders Hård och hans medhjälpare har under många år haft ett stort engagemang som skapar förutsättningar för positiv uppmärksamhet och stor glädje som stärker självkänslan hos var och en som är med i Ett Himla Liv.