Årets hållbara företag

Sedan 2015 delar vi på Länsförsäkringar Jämtland ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan i Östersund. Guldgalan är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att hylla företagare och företagsamheten i hela Jämtlands län.

Vinnaren av priset Årets hållbara företag är ett företag som arbetar för en hållbar tillväxt, som ser till framtid och trygghet för både sitt företag och sin omgivning. Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan de tre perspektiven ha olika vikt i företagets hållbarhetsarbete. Företagets hållbarhetsarbete utgår från väsentlighet i företagets värdekedja, det vill säga var företagets verksamhet har sin största påverkan. Företaget fokuserar på vad som är väsentligt och var det är väsentligt ur ett hållbart perspektiv.

Priset

Priset från Länsförsäkringar Jämtland består av en prischeck på 20 000 kronor som ska användas av företaget för att fortsätta utvecklingen av hållbarhetsarbetet på inslagen väg.

Regler och kriterier

  • Priset tilldelas ett företag i Jämtlands län, dvs. inte ideella eller offentligt finansierade verksamheter. Företaget ska bedriva sin verksamhet och vara organiserad på ett sådant sätt att hållbarhetsfrågorna ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande kan värderas för företagets verksamhet i Jämtlands län.
  • Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras företag, och priset är öppet för företag i alla branscher.
  • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.
  • Vinnare de senaste två åren (2016 och 2017) kan inte vinna priset 2018.

Processen

Vem som helst kan föreslå kandidater, du kan också föreslå ditt eget företag. Mer information om detta hittar du på Guldgalans hemsida. De företag som föreslås kommer att få fylla i ett webbaserat formulär, för att juryn ska kunna jämföra företagen och kalla ett urval till intervju. Därefter ska tre finalister utses och slutligen presenteras vinnaren på Guldgalan.

Jury - Årets hållbara företag

  • Torgny Södrin, egen företagare (med erfarenhet avrekrytering inom miljö och hållbar utveckling)
  • Kjell Lundberg, f.d. reklamman hos Syre (lång erfarenhet med speciellt fokus på hållbar marknadskommunikation)
  • AnnaLena Frykman, Jämtkraft (chef elhandel företagssälj)
  • Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland (marknadskoordinator och hälsostrateg, företag och lantbruk). 
  • Nikolaos Strantzalis, Länsförsäkringar Jämtland (företagsrådgivare bank med fokus på det ekonomiskt hållbara perspektivet).

Vi söker just nu ytterligare två jurymedlemmar. 

Profilbild för Anna-Karin Lindeberg

Anna-Karin Lindeberg

Marknadskoordinator och hälsostrateg, företag och lantbruk
Östersund