Årets hållbara företag

Jazzköket - Årets hållbara företag 2018

Sedan 2015 delar vi ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan. Vi inför nu ett hållbarhetspris i alla kommuner i Jämtlands län som vi delar ut i samband med kommunernas lokala företagsgala. Vinnarna av utmärkelsen går sedan vidare som kandidater till tre finalplatser på Guldgalan 2019.

Vinnaren av priset Årets hållbara företag är ett företag som arbetar för en hållbar tillväxt, som ser till framtid och trygghet för både sitt företag och sin omgivning. Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan de tre perspektiven ha olika vikt i företagets hållbarhetsarbete. Företagets hållbarhetsarbete utgår från väsentlighet i företagets värdekedja, det vill säga var företagets verksamhet har sin största påverkan. Företaget fokuserar på vad som är väsentligt och var det är väsentligt ur ett hållbart perspektiv.

Priset

Först och främst uppmärksammas och tilldelas man utmärkelsen Årets hållbara företag i sin kommun. Vinnarna i respektive kommun går sedan vidare som kandidater till tre finalistplatser på Guldgalan 2019.

Den slutliga vinnaren av priset på Guldgalan tilldelas en prischeck på 20 000 kronor från Länsförsäkringar Jämtland som ska användas av företaget för att fortsätta utvecklingen av hållbarhetsarbetet på inslagen väg. Jämtkraft tilldelar det vinnande företaget tio andelar solenergi i deras solcellspark.

Regler och kriterier

 • Priset tilldelas ett företag, dvs. inte ideella eller offentligt finansierade verksamheter.
 • Företaget ska ha sitt säte i Jämtlands län.
 • Företaget ska bedriva sin verksamhet och vara organiserad på ett sådant sätt att hållbarhetsfrågorna ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande kan värderas för företagets verksamhet i Jämtlands län.
 • Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras företag, och priset är öppet för företag i alla branscher.
 • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.
 • Vinnare de senaste två åren (2017 och 2018) kan inte vinna priset 2019.

Processen

Vem som helst kan föreslå kandidater i varje kommun, du kan också föreslå ditt eget företag. I varje kommun utses en vinnare som sedan går vidare som kandidat till de tre finalplatserna till Guldgalan 2019.

Jury - Årets hållbara företag på Guldgalan

 • Torgny Södrin, egen företagare (med erfarenhet av rekrytering inom miljö och hållbar utveckling)
 • Kjell Lundberg, f.d. reklamman hos Syre (lång erfarenhet med speciellt fokus på hållbar marknadskommunikation)
 • AnnaLena Frykman, Jämtkraft (chef elhandel företagssälj)
 • Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland (marknadskoordinator och hälsostrateg, företag och lantbruk). 
 • Nikolaos Strantzalis, Länsförsäkringar Jämtland (företagsrådgivare bank med fokus på det ekonomiskt hållbara perspektivet).

Vi söker just nu ytterligare två jurymedlemmar. 

Profilbild för Anna-Karin Lindeberg

Anna-Karin Lindeberg

Marknadskoordinator och hälsostrateg, företag och lantbruk
Östersund