Årets hållbara företag - för omställning till fossilfrihet

Sedan 2015 delar vi ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan.

Alla kan föreslå kandidater, ditt eget företag eller andras företag, och priset är öppet för företag i alla branscher. Kandidaterna tävlar om tre finalistplatser på Guldgalan 2022. 

 

KRITERIER

 • Vinnaren är ett företag som strategiskt och målinriktat driver omställningen mot ett fossilfritt samhälle.
 • Företaget är en föregångare och ser fossilfrihet som ett sätt att stärka sin och andras konkurrenskraft. Vinnaren inspirerar sin omgivning till omställning och är generös med erfarenheter och kunskap för att hjälpa andra att också ställa om.
 • Företaget arbetar innovativt för hållbar tillväxt, för en framtid i trygghet för både sitt företag och sin omgivning.
 • Vinnaren bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och i samklang med FN Globala hållbarhetsmål.
 • Företagets omställningsarbete utgår från väsentlighet i företagets värdekedja, det vill säga var företagets verksamhet har sin största påverkan. Företaget hjälper sina kunder, ibland kanske till och med kundernas kunder, att välja rätt genom en tydlig kommunikation, påverkar och ställer krav på sina leverantörer och samarbetspartners i en fossilbränslefri riktning samt underlättar för medarbetarna att bidra till detta arbete.

PRISET

Priset från Länsförsäkringar Jämtland delas ut tillsammans med Jämtkraft och varierar från år till år. Priset motsvarar sammanlagt ett värde av 50 000 kr.

REGLER

 • Priset tilldelas ett företag med säte och verksamhet i Jämtlands län
 • Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras, och priset är öppet för företag i alla branscher.
 • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.
 • Vinnare de senaste två åren (2020 och 2021) kan inte vinna priset 2022

JURY 

 • Torgny Södrin, egen företagare med lång erfarenhet av rekrytering inom miljö och hållbar utveckling

 • Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland, Marknadskoordinator 

 • Nikolaos Strantzalis, Länsförsäkringar Jämtland, Kreditchef 

 • Karin Bodén, Jämtkraft, Ansvarig för press och samhällskontakter

 • Pelle Rumert, Peak Innovation, Kommunikationsansvarig

 • Jimmy Anjevall, Jämtkraft, Energispecialist

Juryarbetet är en sluten process, med undantag av offentliggöranden i prisprocessen. Jurymedlem som eventuellt är jävig eller står inför intressekonflikt medverkar inte i beslutet om det aktuella företaget ska nomineras, ingå som finalist eller utses som vinnare, vilket innebär att det kan vara så att alla jurymedlemmar inte deltagit i olika röstningsförfaranden.

 

Nomineringen är stängd för 2022 års Guldgala

 

Profilbild för Anna-Karin Lindeberg

Anna-Karin Lindeberg

Marknadskoordinator
Östersund

Tidigare års vinnare

 • 2015 - Kretsloppshuset i Mörsil
 • 2016 - Woolpower
 • 2017 - Brödcentralen i Jämtland (Polfärskt)
 • 2018 - Jazzköket
 • 2019 - TrainPlanet
 • 2020-  Lundstams Återvinning
 • 2021 - Rut Odéns Fastigheter AB

Årets hållbara företag 2021 

Rut Odéns Fastigheter AB

Juryns motivering:

Med ett stort hjärta och engagemang för stadens utveckling samskapar årets vinnare med såväl kommunen som företagare och människorna som bor här.
Utgångspunkten är det befintliga, att gräva där man står och använda det som redan finns.
Genom att se det nya i det gamla, återanvända och återskapa, bygger företaget bort stängda, dunkla och otrygga platser med resultatet att öde bakgårdar på nytt fylls med liv och rörelse.
Tillsammans med väl valda, innovativa och framåtblickande hyresgäster, visar företaget hur partnerskap och samverkan leder till attraktionskraft för länet och en hållbar centrumutveckling där människor väljer att leva, bo och arbeta.