Årets hållbara företag

Sedan 2015 delar vi ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan. För oss är ett hållbart företagande när man arbetar för en hållbar tillväxt, ser till framtid och trygghet för både sitt företag, sin personal och sin omgivning. Ett hållbart företag bygger sin verksamhet på ansvar, goda relationer och arbetar långsiktigt.

Alla kan föreslå kandidater, ditt eget företag eller andras företag, och priset är öppet för företag i alla branscher. Kandidaterna tävlar om tre finalistplatser på Guldgalan 2021. 

Utmärkelsen delas ut av Länsförsäkringar Jämtland och Jämtkraft.

Vinnaren är ett företag som inspirerar till hållbart företagande och som gör skillnad i sin bransch! Företaget arbetar för en hållbar tillväxt, som ser till framtid och trygghet för både sitt företag och sin omgivning. Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och i samklang med FN Globala hållbarhetsmål.

Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan olika aspekter av hållbarhetsarbetet vägas in olika mycket. Företagets hållbarhetsarbete utgår från väsentlighet i företagets värdekedja, det vill säga var företagets verksamhet har sin största påverkan. Även i år tittar vi extra mycket på företagets hållbarhetskommunikation kopplat till företagets hållbarhetsarbete såväl internt som externt, dvs hur tydligt företaget leder och inspirerar till ett hållbart företagande!

Priset

Priset från Länsförsäkringar Jämtland delas ut tillsammans med Jämtkraft och varierar från år till år. Priset motsvarar ett värde av 50 000 kr.

Regler och kriterier

 • Priset tilldelas ett företag med säte och verksamhet i Jämtlands län
 • Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras, och priset är öppet för företag i alla branscher.
 • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.
 • Vinnare de senaste två åren (2019 och 2020) kan inte vinna priset 2021

Jury - Årets hållbara företag på Guldgalan

 • Torgny Södrin, egen företagare (med lång erfarenhet av rekrytering inom miljö och hållbar utveckling)
 • Kjell Lundberg, f.d. reklamman hos Syre (lång erfarenhet med speciellt fokus på hållbar marknadskommunikation)
 • Caroline Hildal, Jämtkraft, Strateg och projektledare inom innovation och hållbarhet
 • Andreas Gyllenhammar, Jämtkraft (chef för Strategi, innovation och hållbarhet)
 • Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland (marknads- och hållbarhetskoordinator med fokus på social hållbarhet). 
 • Nikolaos Strantzalis, Länsförsäkringar Jämtland (kreditchef med fokus på ekonomisk hållbarhet).

Juryarbetet är en sluten process, med undantag av offentliggöranden i prisprocessen. Jurymedlem som eventuellt är jävig eller står inför intressekonflikt medverkar inte i beslutet om det aktuella företaget ska nomineras, ingå som finalist eller utses som vinnare, vilket innebär att det kan vara så att alla jurymedlemmar inte deltagit i olika röstningsförfaranden.

Tidigare års vinnare

 • 2015-Kretsloppshuset i Mörsil
 • 2016-Woolpower
 • 2017-Brödcentralen i Jämtland (Polfärskt)
 • 2018-Jazzköket
 • 2019-TrainPlanet
 • 2020-Lundstams Återvinning
Profilbild för Anna-Karin Lindeberg

Anna-Karin Lindeberg

Marknads- och hållbarhetskoordinator
Östersund

Årets hållbara företag 2020 
Lundstams Återvinning AB

FB-bild.jpg

Juryns motivering:
Kärnan i företagets hållbarhetsarbete är att utmana sig själva och sina idéer, att tänka om och prova nytt genomsyrar deras verksamhet. Företagets hållbarhetsmål sätts upp i nära samarbete mellan styrelse och ledningsgrupp och tar avstamp i såväl FN’s globala hållbarhetsmål som Sveriges nationella miljömål. En trygg ekonomi ger företaget möjlighet att arbeta framåtlutat och innovativt och de gör investeringar i världsklass i för att utveckla sina kretsloppstjänster. Företaget arbetar ständigt med att utbilda sin personal och sina kunder, dig och mig, för att vi tillsammans ska minimera miljöbelastningen. Med visionen ”Världens bästa återvinningskunder” låter de oss varken sopa problemen eller skräpet under mattan."