Årets hållbara företag

Sedan 2015 delar vi ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan. För oss är ett hållbart företagande när man arbetar för en hållbar tillväxt, ser till framtid och trygghet för både sitt företag, sin personal och sin omgivning. Ett hållbart företag bygger sin verksamhet på ansvar, goda relationer och arbetar långsiktigt.

Alla kan föreslå kandidater, ditt eget företag eller andras företag, och priset är öppet för företag i alla branscher. Kandidaterna tävlar om tre finalistplatser på Guldgalan 2020. 

Utmärkelsen delas ut av Länsförsäkringar Jämtland och Jämtkraft.

Vinnaren är ett företag som inspirerar till hållbart företagande och som gör skillnad i sin bransch! Företaget arbetar för en hållbar tillväxt, som ser till framtid och trygghet för både sitt företag och sin omgivning. Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och i samklang med FN Globala hållbarhetsmål.

Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan olika aspekter av hållbarhetsarbetet vägas in olika mycket. Företagets hållbarhetsarbete utgår från väsentlighet i företagets värdekedja, det vill säga var företagets verksamhet har sin största påverkan. I år tittar vi extra mycket på företagets hållbarhetskommunikation såväl internt som externt, dvs hur tydligt företaget leder och inspirerar till ett hållbart företagande!

Priset

Priset från Länsförsäkringar Jämtland består av en prischeck på 30 000 kronor som ska användas av företaget för fortsätt utvecklingen av hållbarhetsarbetet. Prisgivare är också Jämtkraft som tilldelar företaget tio andelar solenergi i deras solcellspark.

Regler och kriterier

  • Priset tilldelas ett företag med säte och verksamhet i Jämtlands län
  • Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras, och priset är öppet för företag i alla branscher.
  • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.

Jury - Årets hållbara företag på Guldgalan

  • Torgny Södrin, egen företagare (med erfarenhet av rekrytering inom miljö och hållbar utveckling)
  • Kjell Lundberg, f.d. reklamman hos Syre (lång erfarenhet med speciellt fokus på hållbar marknadskommunikation)
  • AnnaLena Frykman, Jämtkraft (chef elhandel företagssälj)
  • Andreas Gyllenhammar, Jämtkraft (chef för Strategi, innovation och hållbarhet)
  • Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland (marknadskoordinator och hälsostrateg, företag och lantbruk). 
  • Nikolaos Strantzalis, Länsförsäkringar Jämtland (kreditchef med fokus på det ekonomiskt hållbara perspektivet).

Juryarbetet är en sluten process, med undantag av offentliggöranden i prisprocessen. Jurymedlem som eventuellt är jävig eller står inför intressekonflikt medverkar inte i beslutet om det aktuella företaget ska nomineras, ingå som finalist eller utses som vinnare, vilket innebär att det kan vara så att alla jurymedlemmar inte deltagit i olika röstningsförfaranden.

Profilbild för Anna-Karin Lindeberg

Anna-Karin Lindeberg

Marknadskoordinator och hälsostrateg, företag och lantbruk
Östersund

Vilket är det mest hållbara företaget i vårt län?

Nominera det företag du tycker ska vinna 

AretsHallbara-400px.png

Årets hållbara företag 2019

Jazzköket Östersund

Juryns motivering:
"Genom ett hållbart tankesätt har Train Planet breddat marknaden och förändrat konsumtionsmönstret inom sin bransch. Företaget tänker utanför sina egna geografiska gränser och möjliggör för sina kunder att göra ett miljömedvetet och hållbart val. Med en stadig ekonomisk tillväxt, nationsöverskridande samarbeten och innovativ tjänsteutveckling tar företaget ständigt ny mark."