Ung Växtkraft i Jämtlands län

Med utmärkelsen Ung Växtkraft i Jämtlands län vill vi stödja och uppmuntra unga, duktiga och drivna entreprenörer som med sina företag håller vår landsbygd levande. På landsbygden utvecklas idéer, metoder och produkter som gör det möjligt för alla i länet att leva, äta och bo mer hållbart.

Om utmärkelsen

Alla kan föreslå kandidater, dig själv eller andra och utmärkelsen är öppen för alla som arbetar inom de gröna näringarna. Den nominerade får fylla max 36 år under 2022.

Utmärkelsen delas ut av Länsförsäkringar Jämtland, LRF Ungdomen och LRF i syfte att uppmärksamma och uppmuntra unga entreprenörer som driver och utvecklar sina verksamheter i Jämtlands län.

Nominera till Ung Växtkraft


Vem kan få utmärkelsen?

  • Utmärkelsen tilldelas en person, dvs inte ett företag, ideella eller offentligt finansierade verksamheter. 
  • Personen ska ha sin verksamhet i Jämtlands län. 
  • Personen ska vara medlem i LRF Ungdomen.
  • Personen ska fylla max 36 år under 2022.
  • Alla kan föreslå kandidater, sig själv eller andra och utmärkelsen är öppen för alla i de gröna näringarna. 
  • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger. 
  • Juryn består av representanter från Länsförsäkringar Jämtland, LRF Ungdomen och LRF.

Vad innebär utmärkelsen?

  • Först och främst uppmärksammas och tilldelas personen utmärkelsen Ung Växtkraft 2022. 
  • Utmärkelsen delas ut i samband med LRF's stämma under våren. 
  • Den person som tilldelas Ung Växtkraft 2022 tilldelas en prischeck på 10 000 kronor och ska användas av personen för att fortsätta utvecklingen på inslagen väg.

Vinnare Ung Växtkraft 2021, Jorun Olsson Ås Trädgård

Jorun är en god förebild för andra unga entreprenörer genom att sätta ekologiskt och närodlat på kartan! Hon visar prov på ett starkt entreprenörskap och handlingskraft där familjeföretaget lever vidare efter generationsskiftet som gjordes häromåret.
Kultur och musik är viktiga delar i Joruns liv, vilket hon även för in i trädgårdsföretaget i sina musikaftnar på Ås trädgård. Jorun fortsätter att driva Ås Trädgård livskraftigt och med en framåtanda som ger företaget goda förutsättningar för framtiden!

Ett samarbete mellan: