Ungdomsledarstipendium

Duktiga ungdomsledare i länet uppmärksammas genom vårt ungdomsledarstipendium. Stipendiet delas ut vart tredje år i alla kommuner och under 2018 söker vi efter stipendiater i Krokoms, Bergs och Åre kommun.

Stipendiet är på 10 000 kronor och delas ut till ungdomsledare som arbetar ideellt och framgångsrikt med ungdomsverksamhet inom idrott, kultur, nykterhetsrörelsen, kyrkan eller inom andra verksamheter.