Hållbarhet & forskning

Länsförsäkringar Jämtlands hållbarhetsarbete

Vårt engagemang för en hållbar miljö

För ett miljövänligare Jämtland

Klimatförändringarna innebär ökade risker vilket påverkar omfattningen av skador och det drabbar våra kunder. Därför är det en självklarhet för Länsförsäkringar Jämtland att engagera oss i dessa frågor.

Vårt samhällsengagemang

Vi finns i länet, för länet

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är en naturlig och integrerad del i vardagen är grunden för ett bra hållbarhetsarbete. Framtid och stabilitet både för bolaget och vår omgivning står i fokus. Vi arbetar för ett tryggt och säkert län och engagerar oss i länets utveckling och framtid.

Miljöarbete

Vårt arbete för att minska antalet skador gynnar miljön. Men vi gör mycket annat också. Läs om våra initiativ.

Samhällsengagemang

Vår vision om trygghet i vardagen är ledstjärnan både i vår egen verksamhet och i de lokala initiativ vi stödjer.

Hållbarhetsredovisning

Här får du en bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat.

Ansvarsfulla investeringar

Vi är övertygade om att de bolag som tar ansvar för miljö och sociala frågor är de bästa investeringarna.

Forskning

Vi stödjer forskning som skapar en tryggare framtid. Bland annat inom områdena klimat, trafik och bostäder.

Mångfald och jämställdhet

Vårt arbete inom mångfald och jämställdhet hjälper oss skapa trygghet för människor oavsett livssituation.