Förebygga skador och olyckor

Ligg steget före

Varje år inträffar tusentals skador i svenska hem. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop kan du köpa bra produkter som ökar säkerheten i ditt hem.

 

Råd och tips

Bränder

På några minuter kan en brand övertända ditt hem.

Reflexer

Använder du reflex ökar chansen att bilister ser dig i mörkret mycket.

Råd till hemmafixaren

Råd till hemmafixaren

Ha koll på Boverkets byggregler vid nybyggnader och reparationer. 

Säkerhet på internet

Lämna aldrig ut dina inloggningsuppgifter via telefon, chatt, sms eller e-post.