Naturskador

Ligg steget före

Varje år inträffar tusentals skador i svenska hem. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop kan du köpa bra produkter som ökar säkerheten i ditt hem.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Minska risken för naturskador

I ett förändrat klimat blir vädret mer oberäkneligt. Det ökar risken för skador till följd av skyfall, storm, torka och värmeböljor. Översvämningar, kraftig åska och skogsbränder kan orsaka stora skador både i samhället, i verksamheter och i våra hem.

Vi kan skydda oss mot naturskador och effekterna av dem genom att vara medvetna om riskerna. Här har vi samlat goda råd kring vad du kan göra för att minska risken för skador vid storm, åska, översvämning och bränder, värmebölja, torka och kraftiga snömängder

Minska risken för åskskador

Åska kan orsaka skador på både prylar, hem och dig själv. I ett varmare klimat ökar risken för åskoväder. Här kan du läsa mer om vad du ska göra när det åskar.

Skydd mot stormskador

När det är storm ute kan det bli skador på både hus och trädgård. Du kan själv med enkla åtgärder minska risken för stormskador. Här hittar du våra tips på hur du förbereder huset för storm.

Skydd mot översvämning

Skyfall och kraftig snösmältning kan innebära stor risk för översvämning. Vattnet kan ta sig in i huset genom öppningar och otätheter, men också genom baktryck i avloppsledningar. Du kan själv minska risken för skador i samband med översvämningar.

Skogsbrand vid torka

När klimatet blir varmare är det större risk för torka, vilket även ökar risken för skogsbrand. Det finns några saker som är bra att tänka på när det är torka och du till exempel har tänkt grilla i skogen.

Kraftigt snöfall

Undvik skador vid kraftigt snöfall

När det kommer stora mängder snö på kort tid kan en rad problem uppstå. Men är man medveten om problemen kan man förebygga dem. Här har vi samlat några tips.

Värmebölja

Må bra under värmeböljan

När klimatet blir varmare är det högre risk för värmebölja. Extrem värme kan vara jobbigt men det finns några enkla saker du kan tänka på för att må bra under en värmebölja.