Det lönar sig att göra vardagen säkrare - i synnerhet för dig som är Helkund

Helkund blir du genom att samla din boende- och bilförsäkring, ditt sparande och dina banktjänster hos oss. Då får du 25 % i bonus på dina försäkringar. Då får du också det högsta säkerhetsbidraget. Ju mer du samlar hos oss desto högre bonus och säkerhetsbidrag.

Säkerhetsbidrag för dig som Helkund

Åtgärd 5 % Bonus 10 % Bonus 25 % Bonus
Överspänningsskydd på inkommande
el och telefon
500 kr 1 000 kr 2 200 kr
Spisvakt 500 kr 1 000 kr 2 200 kr
Vattensäkert kök 400 kr 700 kr 1 500 kr
Vattenfelsbrytare 1 000 kr 1 700 kr 3 000 kr
Temperaturlarm 200 kr 300 kr 600 kr
Spårningsutrustning GPS/GSM, VHF 400 kr 800 kr 2 000 kr
Stöldskyddsmärkning av fordon eller
annan privat egendom
100 kr 200 kr 500 kr

Beloppen i tabellen är de maximala bidragsbeloppen. Säkerhetsbidrag kan sökas för installationer gjorda från och med 1 juli 2008.