Fritidshuset

Vinter betyder stor risk för frost- och vattenskador i vinterstängda fritidshus. Med enkla åtgärder kan du undvika att vattenledningar sprängs sönder när vinterkylan slår till. Viktigast är att komma ihåg att stänga av vattnet när du bommar igen för vintern. 

Vattenskador i fritidshus

Många skador uppkommer som en följd av att fritidshusägaren inte har tappat ur vattensystemet i huset eller haft för låg temperatur inomhus. Ibland upptäcks inte skadan förrän efter lång tid då vattnet hunnit göra stor skada i huset. 

När du öppnar fritidshuset för säsongen

För dig som har stängt av vattnet i ditt sommarhus för vintern har vi några tips när du ska öppna upp det på våren.

 • Ha god tid på dig och var gärna på plats i huset några timmar efter att vattnet vridits på.
 • Sätt på eller höj värmen i huset – låt det vara minst 15 grader, det kan komma fler kalla nätter.
 • Börja med att försiktigt öppna huvudvattenkranen.
 • Lyssna efter susningar i rören– hör du susningar kan det vara tecken på läckage.
 • Kontrollera alla synliga vattenledningar så att det inte läcker.
 • Om det läcker – stäng av huvudkranen direkt – ring en rörmokare.

Om du stänger fritidshuset inför vintern

 • Stäng av huvudkranen.
 • Tappa ur vattnet ur ledningarna så att de blir helt tomma.
 • Tappa ur vattnet i varmvattenberedare, pumpar och annan utrustning.
 • Öppna alla kranar och spola toaletten så att vattencisternen blir tom.
 • Häll frostskyddsvätska i vattenlåsen i golvbrunn, tvättställ, wc och diskho.

Titta till fritidshuset under vintern - goda grannar är som alltid en tillgång