Fullmäktige

Dam som skördar sina tomater

Så fungerar fullmäktige

Våra kunder är också våra ägare

Är du kund hos LF Blekinge är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög service. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta priser.

LF Blekinge är ett ömsesidigt bolag. Det innebär att du som kund har möjlighet att välja, eller bli vald till, fullmäktige. När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ.

Fullmäktige består idag av 57 ledamöter.

Se sittande fullmäktigeledamöter 

Vilken är fullmäktiges roll?

En viktig uppgift som fullmäktige har är att vara representant för alla ägare, som är våra kunder. Fullmäktiges övriga uppgifter är att ge styrelse och vd ansvarsfrihet, fastställa balansräkningen samt val av revisorer och valberedning.

För att vara fullmäktige krävs att man har ett engagemang för företagets verksamhet och som ledamot ska man känna ansvar för sin roll som representant inför övriga delägare.

Hur går fullmäktigevalet till?

För att kunna bli vald till fullmäktige ska man vara sakförsäkringskund, det vill säga ha en gällande sakförsäkring. Fullmäktige ska också uppfylla lämplighetsprövning. Man kan inte vara fullmäktige i Länsförsäkringar Blekinge och samtidigt ha förtroendeuppdrag, anställning eller liknande uppdrag i något konkurrerande bolag eller att marknadsföra konkurrerande verksamhet.

Som fullmäktige och valberedningsledamot är man bolagets ambassadör och ska vara införstådd med såväl vision som värdegrund.

Ett antal gånger per år samlas fullmäktige för att få information från bolagets olika verksamhetsområde, få utbildning och genomföra workshops för att vara delaktiga i verksamheten.

 

fullmaktige-illustration-555x300.jpg

Våra kunder väljer sin representant i företaget, en fullmäktige. Fullmäktige tar del i beslut som fattas i företaget och väljer styrelse. Styrelsen tillsätter vd, som anställer personal. Personalen tar hand om kundernas ärenden, till exempel tecknar försäkring, hjälper att hitta rätt skydd och ersätter skador. Så är cirkeln sluten.

 

Fullmäktigeval

Fullmäktigeval sker i valkretsarna vart tredje år, under tredje eller fjärde kalenderkvartalet. Valen sker efter ett rullande schema enligt följande indelning;

  1. Olofström och Sölvesborg
  2. Karlskrona
  3. Ronneby och Karlshamn

Det är kunderna i respektive valkrets som utser sina representanter.