Årskalender för möte - Styrelse, Fullmäktige och Utskott

Här kommer vi samla mötestider för Styrelsen, Finansutskottet, Revisionsutskottet, Bank- och Livutskottet samt våra Fullmäktigemöten.

Styrelse och Fullmäktige

2020 Styrelsen Fullmäktige
  09.00-17.00  
Jan 30 januari inkl Ersättningsutskott  
Feb    
Mars 23 mars 23 mars - Utbildning/Info (Karlshamn)
April 20 april - Bolagsstämma, Sölvesborg

20 april - Bolagsstämma, Sölvesborg

Maj    
Juni 15 juni   
Juli    
Aug 31 augusti   
Sept    
Okt 21 okt 21 okt - Distriksval Karlskrona
Nov    
Dec    7 dec                                      10 dec - Utbildning/Info (Karlshamn)     

 

Våra utskott

 
2020 Finansutskott     Revisionsutskott Bank-/Livutskott
  13.30-16.00  08.00-10.30  10.30-12.30
Jan      
Feb     25 feb
Mars 2 mars 3 mars  
April      
Maj 20 maj 20 maj 20 maj 
Juni      
Juli      
Aug      
Sept 30 sept 30 sept 30 sept
Okt      
Nov 19 nov 19 nov 19 nov
Dec