Årsbesked 2022 – Nya Trad och Gamla Trad

I traditionell förvaltning, Nya Trad och Gamla Trad, sköter Länsförsäkringar Liv placeringen av ditt sparande och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen som bygger på det garanterade värdet vid utbetalningstillfället. Utbetalningen kan dessutom öka med återbäring.

Barnkalas, foto.

Återbäringsränta 2022

Den genomsnittliga återbäringsräntan för 2022 har varit 19,5 procent för Gamla Trad och 3,33 procent för Nya Trad. Under 2022 har vi fördelat extra återbäringsränta för Gamla Trad vid två tillfällen med totalt cirka 17 procent som ingår i den genomsnittliga återbäringsräntan.    

Vill du veta mer om hur ditt sparande i traditionell förvaltning fungerar hittar du mer information om du klickar på länkarna samt i frågor och svar nedan.


Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked.

Frågor och svar om traditionell förvaltning