Årsbesked för ditt pensionssparande

Årsbeskedet skickas digitalt en gång om året. Där visar vi hur våra förvaltningsformer har utvecklats under året.

Årsbeskedet skickas i februari

Du som sparar i en pensions- eller kapitalförsäkring får ditt digitala årsbesked för 2020 den 16 februari 2021.  Har du valt att få ditt årsbesked utskickat i pappersform kommer det postas till dig den 22 februari 2021.

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna kring avgifter och kostnader i ditt årsbesked.
Funderar du på att börja ta ut din pension? Mer om vad som gäller vid utbetalning här.

Logga in för att läsa ditt årsbesked

Logga in på Mina sidor och välj Pension. Där hittar du ditt årsbesked.
När du är inloggad kan du även se aktuella värden på dina försäkringar, det är ett bra tillfälle att se över hela ditt sparande.
Vill du ha SMS och eller mejl när ditt årsbesked har kommit så uppdaterar du dina kontaktuppgifter under Inställningar och Digital post.

Du kan även läsa ditt årsbesked genom att gå in i vår app under Pension.
Logga in

Våra förvaltningsformer

Utvecklingen 2020 per förvaltningsform

Läs mer om utvecklingen för respektive förvaltningsform – här svarar vi på de vanligaste frågorna. 

Fondförvaltning

För dig som sparar i pensions- eller kapitalförsäkring med fondförvaltning erbjuder vi både våra egna fonder och fonder som vi har valt ut från andra fondbolag. Dessa fonder utgör vårt rekommenderade utbud där du har cirka 80 fonder att välja mellan.

  • Garantiförvaltning

  • Detta är en förvaltningsform som är tillgänglig för dig som har vår tjänstepensionslösning Friplan. Den passar dig som efterfrågar en garanti i ditt sparande och som vill veta den lägsta nivån på dina framtida utbetalningar. 

  • Traditionell förvaltning

    Du som har en försäkring med traditionell förvaltning får en garanterad värdeökning på ditt sparande. Vi placerar pengarna på många marknader i världen i en blandning av aktier, räntepapper och andra tillgångar för att sprida riskerna. 

Nya Världen

Om du har en pensions- eller kapitalförsäkring med Nya Världen-förvaltning så placeras sparandet på flera marknader och i olika tillgångar vilket ger en bra riskspridning. 

Försäkrad Pension

Om du har en Försäkrad Pension placeras ditt sparande dels i obligationer och dels i en derivatfond.

 

Råd till dig som har ett privat pensionssparande

Det är ofördelaktigt att spara i ett individuellt pensionssparande (IPS), eftersom avdragsrätten försvann 2016. 

Om du har ett individuellt pensionssparande:

  • Sluta spara om du har Individuellt pensionssparande (IPS) eller privat pensionsförsäkring.
  • Öppna ett investeringssparkonto, ISK eller teckna en kapitalförsäkring
  • Välj fonder för ditt investeringssparkonto, ISK. Läs mer om Snabba enkla pensionsförslaget.
  • Om ditt försäkringsskydd (exempelvis vid sjukskrivning eller dödsfall) är kopplat till sparandet behöver du se över det. Kontakta oss så hjälper vi dig.

*Avdragsrätten kommer att finnas kvar för personer som helt saknar pensionsrätt i sin anställning och för skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Läs mer om hur sänkt avdragsrätt påverkar ditt pensionssparande.