Årsbesked för ditt pensionssparande

Årsbeskedet skickas digitalt en gång om året. Där visar vi hur våra förvaltningsformer har utvecklats under året.

Årsbeskedet skickas i februari

Du som sparar i en pensions- eller kapitalförsäkring får ditt digitala årsbesked för 2019 den 12 februari 2020.  Har du valt att få ditt årsbesked utskickat i pappersform kommer det postas till dig den 19 februari 2020.

Nytt för i år

I år har vi förtydligat ditt årsbesked med information som beskriver de kostnader och avgifter som har påverkat din försäkring. Vi har inte infört några nya avgifter utan bara förtydligat informationen.
Vill du veta mer så kan du hitta svar på de vanligaste frågorna här.

Logga in för att läsa ditt årsbesked

Logga in på Mina sidor och välj Pension. Där hittar du ditt årsbesked.
Vill du ha SMS och eller mejl när ditt årsbesked har kommit så uppdaterar du dina kontaktuppgifter under Inställningar och Digital post.

Du kan även läsa ditt årsbesked genom att gå in i vår app under Pension.
När du är inloggad kan du även se aktuella värden på dina försäkringar, det är ett bra tillfälle att se över hela ditt sparande.

Logga in

Våra förvaltningsformer

Utvecklingen 2019 per förvaltningsform

Läs mer om utvecklingen för respektive förvaltningsform – här svarar vi på de vanligaste frågorna. 

Fondförvaltning

För dig som sparar i pensions- eller kapitalförsäkring med fondförvaltning erbjuder vi både våra egna fonder och fonder som vi har valt ut från andra fondbolag. Dessa fonder utgör vårt rekommenderade utbud där du har cirka 80 fonder att välja mellan.

Nya Världen

Om du har en pensions- eller kapitalförsäkring med Nya Världen-förvaltning så placeras sparandet på flera marknader och i olika tillgångar vilket ger en bra riskspridning. 

Garantiförvaltning

Detta är en förvaltningsform som är tillgänglig för dig som har vår tjänstepensionslösning Friplan. Den passar dig som efterfrågar en garanti i ditt sparande och som vill veta den lägsta nivån på dina framtida utbetalningar. 

Traditionell förvaltning

Du som har en försäkring med traditionell förvaltning får en garanterad värdeökning på ditt sparande. Vi placerar pengarna på många marknader i världen i en blandning av aktier, räntepapper och andra tillgångar för att sprida riskerna. 

Försäkrad Pension

Om du har en Försäkrad Pension placeras ditt sparande dels i obligationer och dels i en derivatfond.

 

Råd till dig som har ett privat pensionssparande

Det är ofördelaktigt att spara i ett individuellt pensionnsparande (IPS), eftersom avdragsrätten försvann 2016. 

Om du har ett individuellt pensionssparande:

  • Sluta spara om du har Individuellt pensionssparande (IPS) eller privat pensionsförsäkring.
  • Öppna ett investeringssparkonto, ISK eller teckna en kapitalförsäkring
  • Välj fonder för ditt investeringssparkonto, ISK. Läs mer om Snabba enkla pensionsförslaget.
  • Om ditt försäkringsskydd (exempelvis vid sjukskrivning eller dödsfall) är kopplat till sparandet behöver du se över det. Kontakta oss så hjälper vi dig.

*Avdragsrätten kommer att finnas kvar för personer som helt saknar pensionsrätt i sin anställning och för skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Läs mer om hur sänkt avdragsrätt påverkar ditt pensionssparande.