Årsbesked 2022 - Nya Världen

I Nya Världen-förvaltning sköter Länsförsäkringar Liv placeringen av ditt sparande och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen som bygger på det garanterade värdet vid utbetalningstillfället. Utbetalningen kan dessutom öka med återbäring.

Studentfirande familj, foto.

Avkastning 2022

Avkastningsräntan för Nya Världen 2022 har varit cirka minus 14,2 procent.

Under 2022 har Nya Världen påverkats starkt av den negativa utvecklingen på aktiemarknaden eftersom aktier utgör cirka 70 procent av placeringstillgångarna i Nya Världen.

Hur fungerar Nya Världen?

Du är alltid garanterad att få tillbaka de pengar du har satt in, med avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan är 0 procent. Sparandet placeras normalt till
70 procent i aktier och till 30 procent i räntebärande tillgångar. Värdet på ditt sparande i Nya Världen varierar dagligen med marknadsvärdet på placeringarna.

Läs mer om Nya Världen

Tips

Du som har ett pensionssparande i Nya Världen kan flytta sparandet till vår traditionella förvaltning, Nya Trad. Där blir värdeutvecklingen jämnare och avgifterna lägre.

Läs mer om erbjudandet

Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked.

Frågor och svar om Nya Världen-förvaltning