Årsbesked 2022 - Fondförvaltning

Du som sparar i pensions- eller kapitalförsäkring med fondförvaltning kan välja mellan våra egna fonder och utvalda fonder från andra fondbolag.

Årsbesked 2022 - Fondförvaltning

Hur gick det 2022?

2022 var ett turbulent år på de finansiella marknaderna, påverkat av Rysslands invasion av Ukraina och dess effekter. Den svaga börsutvecklingen förklaras av högre inflation än väntat och den penningpolitiska åtstramningen i kombination med försämrade tillväxtutsikter.

Utvecklingen på marknaderna avspeglade sig även för Länsförsäkringar Fondlivs fondutbud. Den genomsnittliga fondavkastningen för alla kunder var -14,9 procent. Fonder med inriktning mot fastigheter, Sverige och småbolag tillhörde kategorier med särskilt svag utveckling, medan fonder med inriktning mot exempelvis Kina och Latinamerika utvecklades positivt.

Fonderna i vårt utbud
Mer om vårt fondutbud inom fondförsäkring
Hjälp att välja fonder och förslag på olika fondkombinationer

Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked. 

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Frågor och svar om årsbeskedet för Fondförvaltning