Ansvarsfulla investeringar

Globala investeringar enligt internationella konventioner

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar handlar både om hur du som kund kan investera tryggt i vårt i fondutbud. Och det handlar också om hur vi som bolag förvaltar våra kunders försäkringspremier som betalas i förväg för att framtida skador. Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen, och genom det stöd som Sverige ger till initiativ såsom FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella bolag. Målsättningen är att genom dialog påverka bolag som bryter mot internationellt accepterade konventioner och riktlinjer