Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondförvaltning

Välkomna till Fondförvaltningens sida om arbetet med ansvarsfulla investeringar i våra egna fonder.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Fondförvaltning presenterar här hållbarhetsrelaterad information om våra egna fonder. Denna information är i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som utgör en del av EUs handlingsplan för en mer hållbar finansmarknad. Detaljer om hur Länsförsäkringar Fondförvaltning styr och arbetar med hållbarhetsfaktorer i förvaltningen finns via de olika menyerna.