Exkluderade bolag och omställningsbolag

Länsförsäkringar AB har hållbarhetsrelaterade exkluderingskriterier som tillämpas vid direktinvesteringar i förvaltningen av egna portföljer och fonder.

Kriterierna resulterar i en lista över bolag som utesluts från vårt investeringsuniversum. 

Se aktuella kriterier och exkluderade bolag:

Kriterier och exkluderade bolag (apr 2020)

Criteria and list of excluded companies (apr 2020)

Länsförsäkringar AB avser bidra till samhällsomställningen och Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader. Som komplement till exkluderingskriterier har vi beslutat att inför nya kriterier för att stödja bolag som gör åtaganden mot Parisavtalet och påbörjat omställningen av sin verksamhet, exempelvis genom skifte från fossil energi till förnyelsebar energi. Se fullständig beskrivning av omställningskriterier och lista över de bolag vi i nuläget anser vara i omställning.

Kriterier och bolag i omställning (apr 2020)

Criteria and list of transition companies (apr 2020)

Processen för att sammanställa och uppdatera Länsförsäkringar ABs exkluderingslista likväl som listan med bolag som anses vara i omställning finns beskriven i nedan länkat dokument.

Länsförsäkringar AB process of exclusion

Excluded companies from index